USLOVI KORIŠĆENJA

Stupaju na snagu dana 16.04.2024. godine

Dobro došli na Komuna market!

Komuna market je elektronska internet platforma (eng. Market Place) koja služi povezivanju Kupaca i Prodavaca koji trguju elektronskim putem, sa ciljem promovisanja ručno izrađenih autorskih proizvoda, nezavisnih kreatora i malih proizvođača.

Ovim Uslovima korišćenja regulisali smo naš odnos sa Korisnicima i posetiocima Platforme. Zatim, propisali smo ko se sve može registrovati kao Korisnik i koja pravila ponašanja su Korisnici dužni da poštuju. Takođe, u ovom dokumentu smo objavili i pravila poslovanja na Komuna marketu – tj. prava, obaveze i odgovornosti koja imate prema Komuni kao Kupac ili Prodavac; ali i neka druga pitanja od značaja za funkcionisanje Komuna marketa.

Trenutno važeće Uslove korišćenja možete preuzeti ovde.

1. Uvodne odredbe

Komuna market je vlasništvo privrednog društva KOMUNA MARKET DOO BAČKI PETROVAC, sa sedištem na adresi Branislava Mokića 6, Bački Petrovac, Republika Srbija, registrovanog kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21718475, PIB: 112682206, šifra delatnosti i delatnost: 6201 – računarsko programiranje, web adresa: www.komunamarket.rs, email: office@komunamarket.rs, kontakt telefon: +381616622747.

Komuna market je elektronska internet platforma, odnosno sredstvo putem kojeg Komuna pruža uslugu povezivanja stranama koje trguju elektronskim putem – Kupcima i Prodavcima. Ona takođe omogućava komunikaciju između Prodavaca, podržava ih u prezentovanju njihovog poslovanja i brenda, razmeni iskustava i saznanja, kao i kreativnih ideja. Dakle, Komuna market ne predstavlja „dropshipping” oblik elektronske trgovine imajući u vidu našu isključivu ulogu posrednika u prodaji.

Komuna nije prodavac proizvoda koji su prezentovani na Platformi. Shodno tome, Komuna market ne snosi odgovornost za ispunjenje ugovornog odnosa između Prodavca i Kupca koji nije predmet ovih Uslova korišćenja. Za više informacija u ovom pogledu, molimo Vas da pogledate odeljak 11 (Ograničenje odgovornosti Komune)

Pristupanjem Platformi, kao i njenom upotrebom, registracijom i/ili prijavljivanjem na newsletter, zaključujete pravno obavezujući Ugovor sa Komunom. Imajući u vidu da ste u obavezi da se pridržavate Uslova korišćenja Komuna marketa, savetujemo Vam da se pažljivo upoznate sa njihovom sadržinom.

Pored ovih Uslova korišćenja, usvojili smo Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića, kako bismo Vam na jednostavan i transparentan način omogućili da se informišete o svim važnim pitanjima koja se tiču Vaše privatnosti, a koje zajedno sa Uslovima korišćenja čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Korišćenjem naše Platforme potvrđujete da ste upoznati sa ovim dokumentima i da ste ih u potpunosti pročitali, razumeli i prihvatili.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi sa našim Uslovima korišćenja možete nam se obratiti putem sledeće email adrese: office@komunamarket.rs ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa odeljkom 19 (Kontakt informacije).

2. Definicije pojmova

Blog - Blog Komuna marketa koji se nalazi na adresi https://hub.komunamarket.rs/

Komuna ili mi - Privredno društvo KOMUNA MARKET DOO BAČKI PETROVAC, sa sedištem na adresi Branislava Mokića 6, Bački Petrovac, Republika Srbija, registrovanog kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21718475, a koje je vlasnik Komuna Marketa.

Komuna market ili Platforma - Elektronska internet platforma, (eng. Market Place), odnosno veb aplikacija, dostupna na https://komunamarket.rs/, koja se nalazi u vlasništvu Komune.

Korisnik - Svako pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Komuna marketu i time kreiralo svoj Korisnički nalog, odnosno registrovani Kupac ili Prodavac.

Korisnički nalog - Jedinstveni nalog Korisnika koji se kreira registracijom na Platformi.

Politika privatnosti - Politika Komune dostupna na Platformi, koja reguliše prikupljanje, deljenje i korišćenje podataka o ličnosti. Takođe, u okviru Politike privatnosti su izložena prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose.

Politika upotrebe kolačića - Politika Komune koja objašnjava šta su kolačići, koje kolačiće koristimo na Platformi i na koji način ih Vi možete podešavati. Ona čini deo naše Politike privatnosti.

Prodavac - Svako lice koje se registrovalo kao Prodavac, a koje prezentuje svoje proizvode na Platformi radi njihove prodaje Kupcima.

Shop - Jedinstvena elektronska internet prodavnica Prodavca, dostupna na Platformi.

Ugovor - Ugovor zaključen između Vas i Komune, koji se sastoji od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti (čiji je sastavni deo Politika upotrebe kolačića) i svih eventualnih drugih dokumenata objavljenih na Platformi u vezi sa Uslovima korišćenja.

Usluge - Sve usluge koje Komuna pruža Korisnicima putem Platforme, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na povezivanje Prodavaca i Kupaca, kao i povezivanje Prodavaca međusobno sa ciljem razmene iskustava, tehničkih dostignuća i kreativnih ideja.

Vi - Sva lica koja pristupe i/ili koriste Platformu, uključujući Kupce (registrovane ili neregistrovane), Prodavce, i ostale posetioce Platforme.

3. Kojim licima je platforma namenjena

Naša ideja jeste da stvorimo veliku i raznovrsnu zajednicu koja će podržavati i favorizovati nezavisne kreatore i male proizvođače. U tom smislu, naša Platforma je namenjena pravnim licima i fizičkim licima starijim od 15 godina, imajući u vidu pravila propisana našom Politikom privatnosti. Kao posetioci, sva lica imaju mogućnost da razgledaju proizvode na Platformi i uživaju u našem Blogu.

U pogledu povezivanja strana koje trguju elektronskim putem, naglašavamo da naša Platforma pruža mogućnost povezivanja i ostalim posetiocima, odnosno neregistrovanim Kupcima. Dakle, registracija na Platformi ne predstavlja preduslov za zaključenje kupoprodajnog ugovora sa Prodavcem. Međutim, registracija Kupcima donosi razne pogodnosti, npr. mogućnost kreiranja Liste želja i dobijanja obaveštenja o željenom proizvodu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, svako fizičko lice koje pristupi Platformi garantuje da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost neophodnu za zaključenje Ugovora sa Komunom, odnosno sa Prodavcem/Kupcem. Komuna nije dužna da ispituje poslovnu sposobnost posetilaca Platforme te se odriče svake odgovornosti u pogledu eventualne štete koja može nastati korišćenjem Platforme od strane poslovno nesposobnog lica. U slučaju da posetilac/Korisnik želi da zaključi kupoprodajni ugovor (kupi ili proda određeni proizvod), posetilac/Korisnik je isključivo odgovoran i garantuje za to da poseduje odgovarajuću poslovnu sposobnost da taj ugovor zaključi. Takva garancija po potrebi uključuje i saglasnost zakonskog zastupnika za preduzimanje te pravne radnje.

4. Kako postati korisnik

Korisnik se postaje klikom na dugme Kreiraj nalog na našoj Platformi, nakon čega ćete biti usmereni na stranicu koja sadrži registracionu formu. Popunjavanjem registracione forme kreirate Vaš Korisnički nalog i postajete Korisnik našeg Komuna marketa!

Kako bismo Vam olakšali da ostanete u toku sa svim novostima o Komuna marketu, Blogu i proizvodima, dodali smo opciju koja Vam omogućava da se već prilikom registracije prijavite na naš newsletter. Da biste se prijavili, potrebno je samo da kliknete na polje „Prijavi se na newsletter”, koje se nalazi ispod forme u koju ste uneli Vaše podatke.

U procesu kreiranja Korisničkog naloga na raspolaganju imate opcije da se registrujete kao Kupac ili kao Prodavac. Međutim, čak iako kreirate nalog kao Kupac, kasnije možete postati Prodavac. Za te prilike smo implementirali opciju Postani prodavac. U oba slučaja, dužni ste da prilikom registracije unesete tačne i potpune podatke o sebi.

Ukoliko želite da se registruje kao Kupac potrebno je da navedete:

 • svoje ime i prezime,
 • svoju email adresu,
 • lozinku.

Ukoliko želite da se pridružite Komuni kao Prodavac, potrebno je da navedete:

 • svoje ime i prezime,
 • svoju email adresu,
 • URL adresu svog Shopa – personalizovani deo naziva internet domena Vaše elektronske internet prodavnice na Komuna marketu. Dakle, adresi https://komunamarket.rs/ biće dodat naziv Vaše prodavnice, odnosno brenda (nakon izvršene automatske verifikacije koja potvrđuje da je taj naziv prodavnice/adresa dostupna), i biće registrovana Vaša jedinstvena veb stranica na Platformi, na primer https://komunamarket.rs/handmadedesign,
 • podatak o tome da li ste registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) ili u nekom drugom registru,
 • lozinku.

a) Ukoliko ste registrovani u APR-u, potrebno je da navedete:

 • registrovani skraćeni naziv Vaše firme (kako je navedeno u APR-u);
 • adresu sedišta firme;
 • PIB (poreski identifikacioni broj);
 • podatak o tome da li ste registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) ili u nekom drugom registru,
 • matični broj (Vaše firme).

b) Ukoliko niste registrovani u APR-u, potrebno je da navedete:

 • svoju adresu
 • broj lične karte.

Nakon što nam pošaljete svoj zahtev za registraciju u svojstvu Prodavca, te kada Komuna utvrdi da su ispunjeni uslovi za registraciju, Vaš zahtev će biti usvojen i Vaš Korisnički nalog će biti kreiran.

Svaki Korisnik je u obavezi da u tajnosti čuva svoju lozinku, unetu prilikom kreiranja Korisničkog naloga. Ukoliko prekršite ovu obavezu i otkrijete lozinku trećim licima, Vi u potpunosti snosite odgovornost za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem Vašeg Korisničkog naloga.

Skrećemo Vam pažnju da, ukoliko se registrujete na Komuna marketu u svojstvu predstavnika Prodavca – pravnog lica (na primer, koristeći poslovnu email adresu koja sadrži poslovno ime ili naziv pravnog lica koje zastupate), Vi kao fizičko lice i pravno lice koje zastupate solidarno odgovarate za upotrebu Platforme i Usluga.

5. Pravila ponašanja na platformi

Opšta pravila

Radi ostvarivanja što bolje i produktivnije komunikacije na Platformi, ustanovili smo određena pravila kojih su dužni da se pridržavaju svi naši posetioci i Korisnici. Opšta pravila Komuna marketa su sledeća:

 • zabranjeno je preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera Komune i/ili Komuna marketa,
 • zabranjeno je svako preduzimanje aktivnosti usmerenih na neovlašćen pristup Platformi i/ili Uslugama, kao i njihova zloupotreba,
 • zabranjeno je svako neovlašćeno korišćenje odnosno povreda prava intelektualne svojine Komune, Korisnika ili trećih lica, kao i neovlašćeno deljenje sadržaja sa Platforme bez navođenja Komuna marketa kao izvora,
 • zabranjeno je svako korišćenje Komuna marketa koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim,
 • zabranjeno je nanošenje štete maloletnim licima i kršenje pravila o zaštiti maloletnika definisanih zakonskim propisima.

Pravila ponašanja Korisnika

Tokom korišćenja svog Korisničkog naloga, razmene sadržaja i podataka, Korisnici su u obavezi da se pridržavaju dodatnih pravila – kako u njihovom javnom delovanju na Platformi (u smislu postavljanja sadržaja, ocenjivanja sadržaja, komentarisanja proizvoda/Prodavaca), tako i u privatnom delu (privatna komunikacija između Kupca i Prodavca).

Pravila ponašanja Korisnika su sledeća:

 • Zabranjeno je postavljanje neprimerenog sadržaja na Platformu kao i slanje takvog sadržaja/poruka bilo kom Korisniku. Ova zabrana se odnosni na sav sadržaj koji može biti preteći, uznemirujući, pogrdan, pornografski, uvredljiv, vulgaran, diskriminatoran, ili na drugi način vređati dostojanstvo nekog lica. Zabranjen je bilo kakav uvredljiv sadržaj koji može da se odnosi na nečiji pol, godine, težinu, fizički izgled, invaliditet, rasnu i/ili etničku pripadnost, seksualno opredeljenje, ili promovisanje nasilja protiv pojedinca ili grupe lica.
 • Zabranjeno je korišćenje i deljenje nezakonitog sadržaja.
 • Zabranjeno je lažno predstavljanje, zloupotreba i objavljivanje podataka o ličnosti koji se odnose na druga lica (što uključuje, ali se ne ograničava na, fotografije ili video snimke, lično ime, kontakt telefon, adresu stanovanja, email adresu, lozinku i slično).
 • Zabranjeno je javno objavljivanje privatne komunikacije razmenjene sa drugim Korisnicima.
 • Zabranjeno je postavljanje i brisanje istih proizvoda više puta, naročito sa ciljem ponovljenog objavljivanja oglasa na početnoj strani, odnosno u kategoriji “Najnoviji proizvodi”. Na Komuni svi imaju jednaka prava, te nam je u cilju da sprečimo zloupotrebe i stavljanje u neravnopravan položaj bilo kog Prodavca.

Komuna zadržava pravo da ukloni sav sadržaj (bilo koji proizvod, odnosno njegovu fotografiju, komentar, ocenu i sl.) koji je u suprotnosti sa gore navedenim pravilima ponašanja, i postupi u skladu sa odeljkom 10 (Brisanje i ukidanje korisničkog naloga).

Komuna ne snosi bilo kakvu odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Platformi, već rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, u skladu sa važećim propisima.

6. Prava i obaveze prodavca

Komuna market je namenjena kreativcima, zanatlijama i malim proizvođačima koji na tržištu nude originalne, savremene komade nameštaja i kućne dekoracije, unikatnu odeću, torbe, nakit, aksesoare, dela savremene umetnosti, kao i prehrambene proizvode. Kako biste na što bolji način iskoristili mogućnosti naše Platforme, savetujemo Vam da se detaljno upoznate sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, čitate edukativni materijal na našem Blogu, i pratite aktuelnosti o Komuna marketu na društvenim mrežama (Instagram i Facebook). Pridruživanjem zajednici na Komuna marketu, dajete Komuni licencu (odobrenje) u pogledu Vašeg sadržaja, o čemu smo detaljno pisali u odeljku 7 (Usluge oglašavanja i licenca).

Na Platformi imate mogućnost da komunicirate sa Kupcima i kreativnom zajednicom koja je ovde okupljena. Razmena iskustava, raznovrsnih ideja i dobijanje povratnih informacija u vidu komentara i recenzija, samo su neke od prednosti umrežavanja.

Odgovornost za ispunjavanje zakonskih obaveza u vezi sa proizvodnjom i prodajom sopstvenih proizvoda preko interneta snosite Vi.

Prilikom stupanja u ugovorni odnos sa Kupcem, Prodavac je dužan da poštuje sve svoje obaveze koje ima prema važećim propisima Republike Srbije koji se primenjuju na Prodavca. Uz to, Prodavac ima dodatna prava i obaveze koja proizilaze iz ovih Uslova korišćenja.

Kao Prodavac, imate pravo da:

 • Registrujete jedinstvenu adresu, Vaš Shop (elektronsku internet prodavnicu)
  Naziv Shopa nema ograničenje u pogledu dužine, ali preporučujemo da koristite 4 do 40 znakova (računajući razmake), i ukoliko je moguće, ne upotrebljavate specijalne znakove ($, €, & i slično). U slučaju da je naziv koji ste želeli da registrujete već u upotrebi od strane drugog Korisnika na Platformi, neophodno je da izmenite željeni naziv Vašeg Shopa, ali tako da i dalje bude što originalniji i što bolje optimizovan. Napominjemo da naziv Shopa ne sme narušavati ili ugrožavati tuđu intelektualnu svojinu (autorsko pravo, žig…), niti sadržati vulgarnosti i neprimeren rečnik, i zadržavamo pravo da ukinemo Vaš Korisnički nalog ukoliko se toga ne pridržavate.
 • Koristite i uredite Vaš Shop
  Vaš Shop predstavlja Vašu privatnu virtuelnu kancelariju koja sadrži vodič o tome kako da napravite prve korake, savete kako da što bolje započnete s izlaganjem i pruža dalje smernice za poslovanje; Vaš Shop je mesto putem kojeg se predstavljate Kupcima, tako da ga možete urediti personalizovanim banerom – slikom koja se prikazuje Kupcima kada pregledaju Vašu prodavnicu, dodavanjem logoa – Vašeg zaštitnog znaka, podacima o lokaciji – radionici u kojoj nastaju Vaši proizvodi, personalizovanim opisom – pričom o Vašem brendu, kreativnom procesu ili tehnici.
 • Odredite uslove poslovanja Vašeg Shopa
  Vaš Shop je Vaša elektronska internet prodavnica. S obzirom na to da na Platformi imate status samostalnog Prodavca, imate svu slobodu da propišete svoja pravila poslovanja (u skladu sa relevantnim zakonima). Ovo se pre svega odnosi na odabir načina isporuke proizvoda – trenutno na Platformi imate mogućnost da odaberete da isporuku Vaših proizvoda vršite kurirskom službom ili preporučenom poštom. Zatim, imate pravo da jednostrano odredite način na koji će Vaši Kupci plaćati cenu proizvoda (npr. isključivo pouzećem). Takođe, ovlašćeni ste da (u skladu sa relevantnim zakonima) utvrdite uslove pod kojima ćete vršiti zamenu proizvoda ili reklamaciju, utvrđivati saobraznost i slično, kao i kako ćete obrađivati podatke o ličnosti Kupaca.
 • Koristite resurse Komuna marketa za oglašavanje
  U skladu sa odeljkom 7 (Usluge oglašavanja i licenca), registracijom u svojstvu Prodavca na Komuni postajete i korisnik naših usluga oglašavanja. To znači da će Vaši proizvodi najpre biti objavljeni u okviru rubrike Najnoviji proizvodi na našoj početnoj strani, a u zavisnosti od Vaše uspešnosti, možda i među najprodavanijim proizvodima. Takođe, imate šansu da budete promovisani u okviru našeg Bloga i našim društvenim mrežama – u zavisnosti od teme o kojoj pišemo.

Kao Prodavac, dužni ste da:

 • Koristite svoj Shop i ponudite autentičan proizvod
  Svrha otvaranja Shopa na Platformi jeste promocija i prodaja proizvoda iz sopstvene proizvodnje Prodavca ili iz produkcije tima čiji je Prodavac deo. S obzirom na to da smo za Vaš Shop i predstavljanje Vašeg brenda izdvojili posebnu veb stranicu, koju niko drugi ne može koristiti, molimo Vas da aktivno koristite svoj Shop, pridržavajući se ovih Uslova korišćenja. Prilikom kreiranja naloga kao Prodavac (otvaranja Shopa), dužni ste da unesete najmanje 5 proizvoda koji će biti ponuđeni na Vašem Shopu. U suprotnom, Vaš Shop neće biti vidljiv na Platformi, sve dok navedeni uslov ne bude ispunjen. Komuna zadržava diskreciono pravo da odstupi od navedenog pravila u izuzetnim slučajevima, kada su u pitanju naročito unikatni proizvodi koji objektivno ne mogu ispuniti navedeni uslov a, prema oceni Komune, ispunjavaju ostale uslove da bi bili oglašeni na Platformi.
 • Navedete konačnu cenu proizvoda i istinite podatke o proizvodu
  Radi transparentnosti, u obavezi ste da prilikom izlaganja svojih proizvoda navedete konačnu cenu koju će Kupac platiti – s tim da u tu cenu nisu uračunati troškovi isporuke (što mora biti jasno vidljivo). Takođe, dužni ste da potencijalnom Kupcu date istinite i tačne podatke o kvalitetu, materijalu i načinu izrade proizvoda. Imajući u vidu da ste Vi kao Prodavac dužni da postupate u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača prema svojim Kupcima, molimo Vas da ispunjavate svoje zakonske obaveze, budući da Komuna ne odgovara za njih. Budući da je primarni cilj Komuna Marketa da podstakne izražavanje kreativnosti i širenje unikatnih ideja, cene istaknute na Platformi ne smeju biti u iznosima koji su viši u odnosu na druge kanale prodaje na kojima su isti proizvodi dostupni.
 • Odgovorite Kupcu na porudžbinu u roku od 3 radna dana
  Kao Prodavac, imate slobodu da prihvatite ili odbijete porudžbinu koja Vam je pristigla. Porudžbinu možete odbiti ukoliko traženi proizvod više nije dostupan, odnosno ukoliko ga nemate na stanju, u kom slučaju ste dužni da pružite odgovor sa obrazloženjem Kupcu u roku od 24 časa. Detaljni pregled funkcionisanja dela „Moje porudžbine” možete videti u Pomoć i podrška korisnicima.
 • Platite proviziju (12% od cene svakog poručenog proizvoda)
  Za obezbeđivanje prostora za Vašu prezentaciju i servis vezan za implementaciju, realizaciju i promociju Vašeg poslovanja, Komuna naplaćuje proviziju, u iznosu od 12% od cene svakog poručenog proizvoda. Radi razjašnjenja, poručenim proizvodom se smatra svaki proizvod u odnosu na koji je uspešno okončan postupak porudžbine preko Komune, u kom trenutku Komuna prestaje da ima dalja saznanja o odnosu između Kupca i Prodavca. Osnovicu za obračun naše provizije čini konačna cena proizvoda bez troškova isporuke, a iznos provizije će biti fakturisan jednom mesečno za sve prodaje izvršene tokom meseca. Provizija se obračunava automatski.
  Odgovornost za izveštavanje o ostvarenoj dobiti je isključivo na Vama. Putem email-a ćemo Vam poslati račun za realizovane Usluge, a račun dospeva na naplatu u roku od 14 dana od dana izdavanja. U slučaju neplaćanja dogovorenog iznosa, zadržavamo pravo da pokrenemo postupak prinudne naplate i automatski otkažemo saradnju. U slučaju otkazivanja porudžbine ili eventualnog spora sa Kupcem, imate mogućnost da zatražite od Komune da istraži tok komunikacije između Kupca i Vas. Nakon pregleda toka komunikacije, može biti odobren povraćaj provizije koji je Komuna naplatila. Ovaj povraćaj novca se uvek vrši do sledećeg mesečnog obračunavanja u obliku knjižnog odobrenja.
  Komuna nema pravo niti obavezu proveravanja da li je došlo do ispunjenja ugovornog odnosa između Kupca i Prodavca. Drugim rečima, ukoliko nakon uspešnog kompletiranja porudžbine preko Komune ipak ne dođe do realizacije kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavca, isključiva je obaveza Prodavca da o tome obavesti Komunu, kao i da dostavi dokaz o tome. Međutim, kao što je prethodno navedeno, Komuna zadržava diskreciono pravo da samostalno odluči o tome da li će Prodavac imati pravo na refundaciju naplaćenog iznosa provizije.
 • Organizujete isporuku proizvoda i plaćanje cene
  Organizacija isporuke proizvoda, odnosno dostava proizvoda Kupcu jeste isključivo Vaša odgovornost. Dakle, odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku proizvoda, kao i štetu koja usled toga može nastati, snosite isključivo Vi kao Prodavac.
  Osim u slučaju da ste drugačije naznačili na svom Shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka, imate obavezu da Kupcu isporučite proizvod najkasnije u roku od 7 dana od zaključenja ugovora o prodaji. O iznosu troškova dostave dužni ste unapred obavestiti Kupca (ukoliko te troškove niste već naveli u okviru svog Shopa/opisa proizvoda). Takođe, Platforma ne snosi nikakvu odgovornost za plaćanje cene od strane Kupca.
  U skladu sa najboljim praksama zaštite prava potrošača, dužni ste obezbediti jasan i pouzdan dokaz da je roba ili usluga preuzeta od strane potrošača ili ovlašćene osobe. Kao dokaz o isporuci, za svaku transakciju prodaje materijalnih dobara potrebno je da Prodavac pruži dostavnicu koja sadrži sledeće obavezujuće elemente: podaci o potrošaču (ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge, adresa, broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge, potpis potrošača, odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge), podaci o narudžbini, podaci o Prodavcu, podaci o transakciji i datum isporuke.
 • Uzdržite se od objavljivanja svojih kontakt podataka
  Uz besplatnu registraciju, Komuna Vam pruža usluge oglašavanja, promocije i povezivanja sa zainteresovanim licima. Ipak, molimo Vas da imate u vidu da je Komuna privredno društvo koje snosi brojne troškove u vezi sa organizovanjem i održavanjem Platforme. Stoga, ukoliko objavljujete svoje podatke i stupate u kontakt sa drugim licima na način koji podrazumeva da isključujete Komunu kao posrednika, kršite ovaj Ugovor i neposredno nanosite štetu Komuni. U skladu sa važećim zakonima, Komuna zadržava pravo da protiv Vas pokrene postupak naknade štete.
  Stoga, napominjemo da ste dužni da ste uzdržite od objavljivanja svojih kontakt podataka – u okviru svog Korisničkog naloga, Shopa, galeriji (ponudi proizvoda), među recenzijama, blogovima ili na drugi način.

7. Usluge oglašavanja i licenca

Oglašavanje na Platformi

U okviru provizije koja se naplaćuje prilikom prodaje proizvoda, Komuna pruža usluge oglašavanja Prodavcima. Na početnoj strani Komuna marketa kreirali smo rubriku „Urednici biraju”, u kojoj s vremena na vreme objavljujemo najprodavanije, odnosno najuspešnije proizvode, koje predstavljamo posetiocima i Korisnicima. Takođe, dajemo šansu i svim novim proizvodima u rubrici “Najnoviji proizvodi”, u kojoj prezentujemo najnovije proizvode iz Vaše radionice.

Za oglašavanje i promociju naših Korisnika koristimo i naš Blog, kao i naše naloge na društvenim mrežama do kojih možete doći klikom na odgovarajuće dugme u zaglavlju naše Platforme. Uz edukovanje posetilaca i Korisnika pružanjem informacija o najrazličitijim temama, neretko ugrabimo priliku da predstavimo i Prodavce relevantne za tu temu/stil/način rada.

Prilikom oglašavanja, Komuna posebno vrednuje:

 • autentičan proizvod, originalnog i relevantnog dizajna
 • upotrebu prirodnih ili recikliranih materijala
 • zanimljivu i jasno definisanu priču iza proizvoda odnosno brenda
 • dobru osnovu i viziju za dalji razvoj brenda
 • konzistentan i jasno definisan asortiman proizvoda
 • kvalitetnu prezentaciju proizvoda (fotografije proizvoda, ambalaža, logo, itd.)

a kroz Blog, objave na društvenim mrežama i direktnu komunikaciju sa Prodavcem radimo upravo na razvoju tih elemenata.

Licenca

Da bismo mogli da pružimo usluge oglašavanja na najbolji mogući način (promovisanjem Prodavaca i njihovih proizvoda), registracijom u svojstvu Prodavca dajete nam neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, podobnu za podlicenciranje, neopozivu i trajnu licencu za korišćenje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje, i izradu izvedenih dela Vašeg sadržaja. Ovo je naročito važno za prilagođavanje fotografija Vaših proizvoda, logoa i sl. drugim medijima i uređajima, na primer, prilikom objave Vašeg sadržaja putem društvenih mreža, u promotivne svrhe ili preko Komuna market mobilne aplikacije u budućnosti.

Ljubazno Vam skrećemo pažnju da davanjem licence, Vi i dalje ostajete (jedini i isključivi) vlasnik prava intelektualne svojine, a nama ustupate pravo da koristimo, prikazujemo, modifikujemo, reprodukujemo, distribuiramo, skladištimo i izrađujemo izvedena dela Vašeg sadržaja.

8. Prava i obaveze kupca

Pored prava i obaveza koja Kupac ima prema važećim zakonima, pristupanjem Platformi Kupac stiče dodatna prava i obaveze. Naime, Kupac može realizovati kupovinu posredstvom Platforme bez ograničenja, uz pretpostavku da se pridržava pravila i ograničenja ovih Uslova korišćenja.

Kao Kupac, imate pravo da:

 • Naručite proizvod putem Platforme prema uslovima koje je Prodavac prethodno odredio (cena, način plaćanja, način isporuke).
  Proizvode možete birati u galeriji, odnosno Shopu Prodavca ili u galeriji pojedinačnih kategorija proizvoda. Klikom na željeni proizvod, ili slanjem upita Prodavcu, dobićete informacije koje se tiču cene, načina plaćanja i isporuke. Ukoliko u daljoj komunikaciji sa Prodavcem dođe do izmene navedenih uslova, imate pravo da Prodavca prijavite Komuni, koristeći podatke iz odeljka 18 (Kontakt informacije).
 • Svojom ocenom utičete na deaktiviranje profila Prodavca čijim radom niste zadovoljni – pod uslovom da ste registrovani Kupac.
  Ukoliko Vam Prodavac ne isporuči proizvod u roku propisanim odeljkom 6 (Prava i obaveze Prodavca) ili isporuči nekompletnu porudžbinu, odnosno proizvod koji ne odgovara kvalitetu i osobinama navedenim u ponudi, imate pravo da izrazite svoje nezadovoljstvo negativnim ocenjivanjem Prodavca. Lista ocena je javni deo profila svakog Prodavca, a u slučaju ponovljenih loših recenzija, naša Platforma ima pravo da koristi opciju za deaktiviranje profila Prodavca u skladu s odeljkom 10 (Brisanje i ukidanje Korisničkog naloga).

Kao Kupac, imate obavezu da: poštujete dogovoreni rok preuzimanja i način plaćanja cene.

Odgovornost za neplaćanje cene ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda snosite isključivo Vi. U slučaju plaćanja pouzećem, bićete obavešteni da je Prodavac (osim ukoliko je drugačije izričito naznačio na svom Shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka) dužan da isporuči poručeni proizvod najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora – potvrđivanja porudžbine. U slučaju da ne preuzmete poručeni proizvod u predviđenom roku, pošiljka se vraća Prodavcu, i Prodavac ima pravo da taj proizvod/proizvode ponovo stavi na prodaju na našoj Platformi.

U slučaju saznanja Komune o nepreuzimanju poručenih proizvoda od strane istog Kupca u većem broju slučajeva, Komuna zadržava pravo da preduzme adekvatne mere ograničenja kupovine putem Platforme, uključujući privremenu suspenziju, odnosno deaktivaciju Korisničkog naloga.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da direktno kontaktirate Prodavca putem dostupnih kontak informacija na stranici Prodavca. Prodavac će Vas u najkraćem mogućem roku obavestiti o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da Prodavca kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da kontaktirate Prodavca.

Prodavac će Vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku navedenom u sekciji Povraćaj i zamena, pisanim putem ili elektronskim, odgovoriti na uloženu reklamaciju i obavestiti Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je propisan od strane Prodavca i nalazi se u sekciji Povraćaj i zamena u okviru Shopa Prodavca.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Prodavac, već trošak pada na teret Kupca.

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, omogućeno Vam je da izvršite odustanak putem obrasca dostupnog na sledećem linku: https://serve.komunacdn.com/assets/Obrazac-za-odustanak-od-ugovora.pdf, saglasno vašim pravima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

9. Zaštita intelektualne svojine na platformi

Zaštita intelektualne svojine Komune

Izuzetno nam je drago što ste posetilac (ili možda već Korisnik) Komuna marketa. Kao što možete primetiti, uložili smo veliki trud u kreiranje same Platforme i našeg brenda. Stoga, da bismo održali dostignuti kvalitet, i bili u mogućnosti da rastemo, želimo da zaštitimo našu intelektualnu svojinu.

Celokupan sadržaj Komuna marketa i Bloga (uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i druge povezane materijale) zaštićen je pravom intelektualne svojine Komune, ukoliko nije naznačeno drugačije u ovim Uslovima korišćenja ili na bilo kom drugom mestu na Platformi. Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez naše izričite dozvole, smatra se kršenjem prava intelektualne svojine, te zadržavamo pravo da preduzmemo sva dostupna pravna sredstva radi zaštite svog prava intelektualne svojine, odmah po saznanju za neovlašćenu upotrebu. Pod neovlašćenom upotrebom mislimo na bilo koju upotrebu sadržaja Komuna marketa koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja.

Kada su u pitanju bilo koji znak, trgovačko ime, logo, žig ili dizajn koji se koriste na Platformi, oni su u vlasništvu Komune, Korisnika ili trećih lica, pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika tog znaka, trgovačkog imena, logoa, žiga ili dizajna.

Molimo Vas da imate na umu da Vaše pravo na pristup i korišćenje Platforme ni na koji način ne znači da smo Vam dali bilo kakvu licencu za bilo koji deo Platforme ili njenog sadržaja.

Imajući u vidu da su na Platformi izložena brojna autorska dela i intelektualne tvorevine, treba da imate u vidu da Komuna ni na koji način ne garantuje da korišćenje tog stvaralaštva/intelektualne svojine od strane Vas neće predstavljati povredu nečije intelektualne svojine. Ljubazno Vam skrećemo pažnju da Komuna ne snosi odgovornost u tom pogledu.

Sadržaj objavljen od strane Korisnika

Komuna market je prostor za razmenu ideja, otvoren za sve. Kao Korisnik, imate mogućnost da budete aktivan deo zajednice i podelite svoje mišljenje, utiske, pitanja, komentare i slično, uz poštovanje ovih Uslova korišćenja. Deljenjem sadržaja dajete nam neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, podobnu za podlicenciranje, neopozivu i trajnu licencu (odobrenje) za korišćenje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje, i izradu izvedenih dela tog sadržaja.

Kao tvorac sadržaja koji Komuni daje odobrenje za korišćenje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje, i izradu izvedenih dela tog sadržaja, snosite i odgovornost u vezi s istim. Imajte na umu da sadržaj koji ste objavili može ostati javan i nakon deaktivacije Korisničkog naloga. Na primer, ukoliko kao Korisnik ostavite komentar na nekom od naših tekstova objavljenih na Blogu, nakon deaktivacije Vašeg Korisničkog naloga komentar će ostati bez prikazivanja korisničkog imena koje ste koristili dok je Vaš Korisnički nalog bio aktivan. Podaci koje podelite sa nama se čuvaju u skladu sa Politikom privatnosti.

Prilikom pružanja svojih Usluga, Komuna nema obavezu da vrši monitoring celokupnog sadržaja koji Korisnici dele na Platformi, te ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja proistekne iz sadržaja koji korisnici postave. Dakle, imajte na umu da ste Vi kao Korisnik isključivo odgovorni za sadržaj koji delite, te ukoliko drugom Korisniku ili trećem licu prouzrokujete štetu, možete snositi odgovornost za to. Komuna ne inicira prenos komunikacije i sadržaja između Korisnika, niti vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima i ne menja podatke u okviru bilo kog sadržaja, a s obzirom na to da ni ne bira primaoca tog sadržaja, Komuna ne snosi nikakvu odgovorna za takav sadržaj.

Žalba zbog povrede prava intelektualne svojine

Ukoliko smatrate da su Vaša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine lica koja ste ovlašćeni da predstavljate povređena, možete nam se obratiti na jedan od načina navedenih u odeljku 19 (Kontakt informacije).

Radi pružanja delotvornog i blagovremenog odgovora na Vaš zahtev, molimo Vas da nam uz isti dostavite sledeće informacije:

 • dokaz da ste nosilac prava (vlasnik) intelektualne svojine, ili lice koje zastupa vlasnika intelektualne svojine;
 • da ste identifikovali sadržaj na Platformi koji krši prava intelektualne svojine (po mogućnosti, uz dostavljanje print screen-a ili linka do sadržaja za koji smatrate da povređuje pravo intelektualne svojine);
 • opis na koji način se vrši povreda prava intelektualne svojine;
 • Vaše kontakt podatke preko kojih možemo da Vas kontaktiramo, zajedno sa Vašim potpisom (elektronskim ili skeniranim svojeručnim potpisom) ukoliko ste vlasnik intelektualne svojine, odnosno potpisanim punomoćjem ukoliko zastupate vlasnika intelektualne svojine.

U slučaju da Komuna utvrdi da su navodi iz žalbe i priloženi dokazi osnovani, uklonićemo taj sadržaj sa Platforme.

10. Brisanje i ukidanje korisničkog naloga

Brisanjem ili ukidanjem Korisničkog naloga Ugovor između Vas i Komune se smatra raskinutim, bez obzira na razlog brisanja, odnosno ukidanja.

Deaktivacija sopstvenog Korisničkog naloga

Ukoliko iz bilo kog razloga ne želite više da budete član Komuna marketa, na raspolaganju imate mogućnost deaktivacije Korisničkog naloga ili privremenog zatvaranja Korisničkog naloga. Da biste iskoristili bilo koju od ove dve opcije, neophodno je da nas kontaktirate, što možete učiniti na načine opisane u odeljku 18 (Kontakt informacije).

Deaktivacija naloga Prodavca

U slučaju više od 3 ponovljene negativne ocene Prodavca i njegovog poslovanja, i nakon sprovedenog istraživanja istorije komunikacije između Prodavca i Kupaca, Komuna može doneti odluku da deaktivira Korisnički nalog Prodavca. Negativnom ocenom usled koje može doći do deaktivacije Korisničkog naloga Prodavca smatra se recenzija sa 2 ili manje zvezdica koja se odnosi na Prodavca ili njegov Shop.

Pored toga, ukoliko je prosečna ocena Prodavca i njegovog poslovanja ispod 3.5 zvezdice, Komuna pod istim uslovima ima pravo deaktivacije Korisničkog naloga Prodavca.

Deaktivacija naloga Korisnika

Komuna zadržava pravo da trajno ukine Korisnički nalog, u slučaju da je protiv istog podneto dve ili više osnovanih žalbi koji se tiču povrede prava intelektualne svojine, u skladu sa odeljkom 9 (Zaštita prava intelektualne svojine na Platformi). Bez obzira na ukidanje Korisničkog naloga, Korisnik koji je postavio sadržaj koji povređuje prava intelektualne svojine trećeg lica će u potpunosti biti odgovoran za štetu tom trećem licu.

Ako se u toku prve godine otvaranja Vašeg Shopa ne proda nijedan proizvod, ili ako se nakon registracije ne uopšte ne prijavite u Vaš Shop, odnosno ne obnovite ponudu, Vaš Shop će automatski biti deaktiviran. Međutim, u slučaju da poželite da se vratite, Shop uvek možete ponovo otvoriti.

Nakon deaktiviranja određenog Korisničkog naloga, neće biti moguće ponovna registracija istog lica.

Komuna zadržava pravo da privremeno suspenduje, odnosno deaktivira Korisnički nalog Kupca ukoliko sazna da je Kupac u većem broju slučajeva bez opravdanog razloga odbio prijem poručenih proizvoda.

Pored navedenih situacija, Komuna zadržava pravo da po sopstvenoj diskreciji (ukoliko primeti nezakonito poslovanje na Platformi) ili po nalogu nadležnog državnog organa obriše profil Prodavca čije poslovanje nije u skladu sa merodavnim propisima iz oblasti trgovine. Detaljnije o ovome možete pročitati u odeljku 11 (Ograničenje odgovornosti Komune).

11. Ograničenje odgovornosti Komune

Opšta pravila

Komuna ni u kom smislu ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije, naknadnih izmena i/ili postavljanja sadržaja u okviru Korisničkog naloga na Platformi. Stoga, Komuna nije odgovorna za bilo koju štetu koja može nastupiti za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice usled unosa netačnih podataka na Platformi.

Komuna ne snosi odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Platformi.

Dodatno, molimo Vas da imate u vidu da Komuna ne ispituje ispunjenost zakonskih uslova za registraciju na Platformi u svojstvu Prodavca. Drugim rečima, prilikom odobravanja registracije Korisničkog naloga na Platformi, ispitujemo samo da li ispunjavate uslov u pogledu autentičnosti (detaljnije pojašnjeno u odeljku 4 (Kako postati Korisnik)), ali ne ulazimo u to da li je Vaše kreiranje Korisničkog naloga u skladu sa merodavnim propisima. U vezi sa tim, ljubazno Vas molimo da imate na umu da svako lice koje se bavi trgovinom mora biti registrovano pred APR-om ili upisano u odgovarajući registar slobodnih profesija, a da u suprotnom podleže prekršajnoj odgovornosti. Izuzetak jesu lica koja se ne bave trgovinom kao delatnošću, već periodično, bez cilja ostvarenja dobiti, vrše prodaju pojedinačnih proizvoda – zbog toga nudimo opciju da odaberete da li je Vaš proizvod nov ili polovan. Ipak, Komuna nema pravo niti obavezu da samostalno određuje da li prodaja Vaših proizvoda preko Platforme predstavlja trgovinu. Vi ste isključivo odgovorni za ispunjenost navedenog uslova i Komuna nema obaveza niti odgovornosti u tom pogledu.

Odnos Prodavca i Kupca

Komuna nije elektronska prodavnica, niti je Prodavac ili proizvođač proizvoda koji je predmet kupoprodaje, te ne snosi bilo kakvu odgovornost u pogledu saobraznosti proizvoda, garancije, reklamacije ili zamene koja se odnosi na proizvod ili odgovornosti za štetu koja može nastati u vezi sa ugovorom o prodaji. Naša Platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za neodgovarajući kvalitet prikazanih proizvoda, i napominjemo da proizvodi ne prolaze kroz bilo kakvu kontrolu kvaliteta od strane članova Komuna tima.

Kao što smo već napomenuli, putem Platforme Komuna pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine. Komuna nije ugovorna strana ugovora o prodaji koji zaključuju Kupac i Prodavac, već samo posrednik. Putem Platforme, Prodavcu se dostavlja obaveštenje da postoji Kupac koji je zainteresovan za njegov proizvod, a Kupcu se dostavlja potvrda njegove porudžbine (nakon što je Prodavac odobri).

Na Komuna marketu registrovani Kupci mogu pratiti status svoje porudžbine, odnosno informisati se u tome da li je Prodavac potvrdio njihovu porudžbinu i, ukoliko jeste, na koji način će proizvod dostaviti. Za neregistrovane Kupce je ova vrsta obaveštenja ograničena na email. U svakom slučaju, uslove isporuke i reklamacije svaki Prodavac individualno određuje – propisivanjem pravila u okviru svog Shopa. S obzirom na to da Komuna ne vrši isporuku proizvoda Kupcima, Komuna ne snosi bilo kakvu odgovornost za neblagovremenu, nepotpunu ili pogrešnu isporuku proizvoda, niti za štetu koja usled toga može nastati.

Sve nesuglasice između Kupca i Prodavca koje nastanu u vezi sa postupkom izlaganja, prodaje i isporuke proizvoda, Kupac i Prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku. Komuna nije odgovorna za ispunjenje bilo koje obaveze od strane Kupca ili Prodavca vezane za porudžbinu, kupovinu ili isporuku proizvoda preko naše Platforme.

Takođe, Komuna ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu poreskih obaveza koje mogu nastati za Prodavca poslovanjem na Komuna marketu. Svaki Korisnik je dužan da postupa u skladu sa važećim propisima i redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

Reklamacije u vezi sa izvršenjem platne transakcije

Za sve primedbe i reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije korisnik se obraća Platformi koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije. Korisnik se pored Platforme može obratiti i svojoj poslovnoj banci tj. banci izdavaocu platne kartice. Na zahtev banke izdavaoca banka prihvatilac platnih kartica dalje postupa po reklamaciji u skladu sa pravilima kartičarskih organizacija. Institucija je dužna da u ugovorenim rokovima dostavi tražene podatke o platnoj transakciji na koju je reklamacija uložena.

Pod reklamacijom na izvršenje platne transakcije se podrazumeva sledeće: ako se Korisnik obrati Instituciji sa pisanim prigovorom vezanim za platnu transakciju izvršenu na Platformi, ako se druga banka ili finansijska organizacija u zemlji ili inostranstvu obrati Instituciji povodom platne transakcije izvršene prihvatanjem platnog instrumenta na Platformi, ukoliko Prodavac podnese pisani prigovor Instituciji.

Tehničko funkcionisanje Komuna marketa

Komuna ulaže maksimalan trud da omogući nesmetano korišćenje Platforme, ali ne garantuje neprekidnost u korišćenju Platforme, niti je na bilo koji način odgovorna za nedostupnost Platforme koja potencijalno može nastupiti. Komuna nije odgovorna za tehničke probleme koji nastanu usled zastoja, prekida ili ometanja elektronske komunikacije, kao ni za posledice takvih dešavanja. Takođe, Komuna ne snosi odgovornost za delimično ili potpuno nefunkcionisanje odnosno pogrešno funkcionisanje Platforme, kao ni za potencijalne posledice koje mogu uslediti.

Komuna ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Komuna market može biti privremeno nedostupan ili dostupan samo u ograničenom obimu, usled redovnog održavanja ili povremenih izmena i unapređenja. Ipak, uložićemo najveće napore da čak i ukoliko dođe do prekida u našem radu, ti prekidi budu minimizovani.

12. Linkovi ka trećim stranama

Tokom korišćenja naše Platforme, postoji mogućnost da ćete naleteti na linkove koje upućuju na sajtove trećih strana (sajtove koji su u vlasništvu nekog drugog, a ne Komune). Ovo se naročito odnosi na naš Blog, u okviru kojeg pokušavamo da Vam približimo teme i alate koji Vam mogu pomoći u kreiranju i predstavljanju Vašeg brenda.

S tim u vezi, napominjemo da Komuna nije odgovorna za bilo koje informacije koje pružaju ti drugi sajtovi ili aplikacije, kojima ste pristupili putem naše Platforme.

Svaki od sajtova ili aplikacija trećih strana ima sopstvene uslove korišćenja i politiku privatnosti, i oni se mogu bitno razlikovati od pravila koja važe za korišćenje naše Platforme. Stoga, imajte u vidu da Komuna nema nikakvu kontrolu nad njima i uslugama koje oni pružaju, te ne može snositi nikakvu odgovornost za dostupnost tih sajtova i/ili aplikacija, kao ni za ugovore koje s njima zaključujete kao posetilac/korisnik.

Implementacija linkova trećih lica na našu Platformu ili Blog ni na koji način ne podrazumeva da Komuna odobrava ili garantuje za usluge/proizvode koji se tim putem nude. Zbog toga Vas molimo da se dobro upoznate sa uslovima korišćenja i mogućnostima zaštite Vaših podataka o ličnosti pre korišćenja sajtova i/ili aplikacija trećih strana.

13. Naknada štete

U slučaju bilo kakvih zahteva Korisnika, posetilaca ili trećih lica u vezi sa naknadom štete prema Komuni, po bilo kom osnovu, a koji se odnose na sadržaj ili ponašanje Korisnika, odgovornost u potpunosti preuzima Korisnik, uključujući i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Komunu od takvih zahteva.

Svaki Korisnik je saglasan da će Komuni naknaditi celokupnu štetu u slučaju:

 • kršenja Uslova korišćenja, Politike privatnosti i drugih obavezujućih akata u vezi sa Platformom,
 • da Komuna pretrpi štetu koja je posledica kršenja prava Korisnika ili trećih lica od strane tog Korisnika.

Svi eventualni sporovi nastali između Kupca i Prodavca, ili drugih Korisnika, rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Komuna nije odgovorna za štetu bilo koje vrste, nastale kao posledica takvih odnosa.

14. Pravila i informacije u vezi sa plaćanjem karticom

Naša pravila plaćanja karticom osmišljena su s ciljem da zaštitimo vaše interese, osiguramo privatnost vaših podataka i omogućimo glatku trgovinu putem naše Platforme. Ova pravila obuhvataju sve relevantne informacije o vrstama kartica koje prihvatamo, procesima autorizacije, politikama povraćaja sredstava i zaštitnim merama koje primenjujemo radi sprečavanja zloupotreba.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Naplatu prodajne cene i provizije za korišćenje Platforme putem platnih kartica izvršava se preko Institucije elektronskog novca PaySpot doo Novi Sad (u daljem tekstu: Institucija) ovlašćenoj za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca u Republici Srbiji, na osnovu dozvole Narodne banke Srbije.

Prilikom kreiranja porudžbine na Platformi Korisnik prihvata uslove korišćenja pružalaca platnih usluga i to:
• OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, sa registrovanim sedištem u Novom Sadu, Trg slobode 5, MB: 08603537, PIB: 100584604 (u daljem tekstu: Banka)
• Institucija elektronskog novca PAYSPOT DOO NOVI SAD sa sedištem u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2/II/201B, MB: 21157074, PIB: 109296534, e-mail: office@payspot.co.rs, web stranica: www.payspot.co.rs (u daljem tekstu: Institucija)

U procesu prihvatanja platnih kartica i izvršavanju platnih transakcija na Platformi, novčana sredstava na ime usluge prihvatanja bezgotovinskog načina plaćanja platnim karticama Korisnika na Platformi se putem elektronskih kanala podržanih od strane Banke prenose (uplaćuju) na poseban račun Institucije elektronskog novca za zaštitu novčanih sredstava korisnika kod Banke, u cilju daljeg prenosa na račune primaoca plaćanja.

U procesu prihvatanja platnih kartica i izvršavanju platnih transakcija na platformi, novčana sredstava na ime usluge prihvatanja bezgotovinskog načina plaćanja platnim karticama potrošača na Platformi se putem elektronskih kanala podržanih od strane Banke prenose (uplaćuju) na poseban račun Institucije za zaštitu novčanih sredstava korisnika kod banke, u cilju daljeg prenosa na račune primaoca plaćanja.

Uplatom novčanih sredstava od strane Korisnika na ime izvršenja platne transakcije upotrebom platne kartice na Platformi, Korisnik daje izričitu saglasnost da se uplata novčanih sredstava izvrši u korist posebnog računa Institucije za zaštitu novčanih sredstava korisnika otvorenog kod Banke, i saglasan je da Platforma odredi raspored iznosa i u ime Korisnika Instituciji izda instrukcije za prenos novčanih sredstava na platne račune primaoca plaćanja: Prodavcu na ime prodate robe na Platformi, i Platformi po osnovu naknade (provizija za posredovanje u trgovini na internet platformi ), Institucija ne odgovara za poreske kao i druge zakonske obaveze koje eventualno proizilaze iz ovlašćenog ili neovlašćenog korišćenja Platforme od strane Korisnika.

Predugovorno informisanje

Kod svakog plaćanja putem Platforme Korisnik sa Institucijom zaključuje ugovor o jednokratnoj platnoj transakcji, radi prihvata i prenosa novčanih sredstava primaocima plaćanja.

Predugovorne informacije o jednokratnoj platnoj transakciji na Platformi sadrže informacije o Ugovoru o jednokratnim platnim transakcijama prilikom plaćanja na Platformi, informacije o izvršenju jednokratnih platnih transakcija, informacije i podatke o naknadama i terminskom planu za izvršenje jednokratnih platnih transakcija, informacije o načinu i sredstvima komunikacije između Korisnika i Institucije.

Informacije o Ugovoru o jednokratnoj platnoj transakciji - Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji je ugovor na daljinu za izvršenje jednokratne platne transakcije kojim se uređuje izvršenje jedne određene platne transakcije. Zaključuje se između Institucije i Korisnika na Platformi, kao sredstvu komunikacije na daljinu aktiviranjem od strane korisnika određenih opcija u sadržaju prikazanom na Platformi i davanjem saglasnosti za izvršavanje jednokratne platne transakcije uspešnim iniciranjem kartične transakcije. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji čine Opšti uslovi za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja Institucije) i Terminski plan Institucije koji su dostupni na https://www.payspot.rs, ovi Uslovi korišćenja i autorizovan nalog potrošača za izvršenje jednokratne platne transakcije. Izdavanjem naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije odnosno iniciranjem plaćanja platnom karticom, smatra se da se Korisnik upoznao i da prihvata ove Uslove Platforme i predugovorne informacije i uslove izvršavanja jednokratnih platnih transakcija Institucije koji su dostupni Korisniku na Platformi pre izvršenja transakcije plaćanja i sa kojima se Korisnik saglasio. Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji se smatra zaključenim činom davanja saglasnosti od strane Korisnika za izvršenje jednokratne platne transakcije na Platformi.

Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji zaključuje se na srpskom jeziku. Korisnik ima pravo da mu se tokom trajanja ugovornog odnosa, na njegov zahtev, dostavi kopija naloga o jednokratnoj platnoj transakciji na papiru.

Autorizacija i izvršavanje jednokratne platne transakcije

Jednokratna platna transakcija određuje se platnim nalogom. Institucija prima platne naloge neposredno od strane Platforme, koja ih dostavlja u ime i za račun Korisnika koji inicira izvršenje jednokratne platne transakcije:

Smatra se da je platna transakcija autorizovana kada je korisnik dao saglasnost za njeno izvršenje. Autorizacijom naloga korisnik daje saglasnost za izvršenje platne transakcije u skladu sa uslovima koji su mu prezentovani neposredno pre davanja saglasnosti, kao i Opštim uslovima poslovanja Institucije www.payspot.rs, čime je Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji između Institucije i Korisnika zaključen.

Institucija će izvršiti platni nalog kojim se traži izvršenje platne transakcije pod uslovom da je:

o nalog ispravno popunjen – što podrazumeva potpun unos podataka na platnom nalogu unosom minimuma podataka neophodnih za odobravanje transakcije;
o Korisnik osigurao dovoljno novčanih sredstava za izvršenje naloga, odnosno ako je Institucija primila na Račun kod banke iznos novčanih sredstava za izvršenje jednokratne platne transakcije;
o Korisnik dao saglasnost za izvršenje platnog naloga;
o ne postoje zakonske prepreke za izvršenje (prema drugim propisima).

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Komuna market je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

visaverified by visamastercardmastercard id checkmaestrodinacarddinacardotp banka

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju

15. Izmene i ažuriranje komuna marketa

Komuna zadržava pravo izmene, ažuriranja ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme, kao i svih Usluga koje pruža. Komuna je ovlašćena da izmeni ili ukloni bilo koji sadržaj, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito u cilju očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog održavanja Komuna marketa.

16. Promena uslova korišćenja

U skladu sa važećim propisima Republike Srbije, Komuna zadržava pravo da jednostrano promeni Uslove korišćenja.

Poslednji datum ažuriranja Uslova korišćenja naveli smo u zaglavlju ove stranice, te Vam preporučujemo da s vremena na vreme obratite pažnju na eventualne izmene. Nastavak upotrebe Platforme od strane posetilaca i Korisnika nakon usvajanja izmena smatra se pristankom na sve navedene Uslove korišćenja.

Izmene stupaju na snagu objavljivanjem na Platformi i postaju obavezujuće za sve posetioce i Korisnike, a o tome Vas možemo obavestiti putem Platforme ili putem email-a.

17. Delimična ništavost ugovora

U slučaju da sud ili drugi nadležni organ utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora ništava, to neće uticati na punovažnost celokupnog Ugovora, i sve ostale odredbe će nastaviti da se primenjuju u celosti.

18. Merodavno pravo

Ovaj Ugovor, i svako pitanje ili spor koji proizilazi iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora, tumačiće se i rešavati u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez primene pravila o rešavanju sukoba zakona.

19. Kontakt informacije

U slučaju da imate dodatnih pitanja, ili su Vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju Vam stoje naši kontakt podaci:

 • Naziv: Komuna Market DOO
 • Adresa: Branislava Mokića 6, 21470 Bački Petrovac
 • Kontakt telefon: +381616622747
 • Email: office@komunamarket.rs

a možete nam poslati poruku putem kontakt forme na samoj Platformi.

20. Odustanak od kupovine

Kupac ima pravo da odustane od kupovine popunjavanjem obrasca za odustanak od kupovine i slanjem istog na kontakt@komunamarket.rs u zakonski definisanom roku.