• Pošaljite šifru i veličinu artikala za koji želite da izvršite zamenu na bagsmavo@gmail.com ili nas kontaktirajte
    na broj telefona +381 69696922 gde ćete dobiti detaljne instrukcije.
  • Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je nošen ili tretiran.
  • U slučaju zamene robe, MavoBags snosi trošak prilikom prvog povrata. Odnosno, kupac snosi trošak transporta spornog artikla do magacina, dok je transport zamenjenog artikla od magacina do Vaše adrese trošak MavoBags. Za svaku sledeću zamenu kupac snosi kompletan trošak.
  • Poručeni artikal bez prethodnog kontakta sa operaterima Online prodavnice ne može biti samoinicijativno zamenjen u maloprodajnom objekatu MavoBags.
  • Rok za zamenu jeste 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.