12. Linkovi ka trećim stranama

Tokom korišćenja naše Platforme, postoji mogućnost da ćete naleteti na linkove koje upućuju na sajtove trećih strana (sajtove koji su u vlasništvu nekog drugog, a ne Komune). Ovo se naročito odnosi na naš Blog, u okviru kojeg pokušavamo da Vam približimo teme i alate koji Vam mogu pomoći u kreiranju i predstavljanju Vašeg brenda.

S tim u vezi, napominjemo da Komuna nije odgovorna za bilo koje informacije koje pružaju ti drugi sajtovi ili aplikacije, kojima ste pristupili putem naše Platforme.

Svaki od sajtova ili aplikacija trećih strana ima sopstvene uslove korišćenja i politiku privatnosti, i oni se mogu bitno razlikovati od pravila koja važe za korišćenje naše Platforme. Stoga, imajte u vidu da Komuna nema nikakvu kontrolu nad njima i uslugama koje oni pružaju, te ne može snositi nikakvu odgovornost za dostupnost tih sajtova i/ili aplikacija, kao ni za ugovore koje s njima zaključujete kao posetilac/korisnik.

Implementacija linkova trećih lica na našu Platformu ili Blog ni na koji način ne podrazumeva da Komuna odobrava ili garantuje za usluge/proizvode koji se tim putem nude. Zbog toga Vas molimo da se dobro upoznate sa uslovima korišćenja i mogućnostima zaštite Vaših podataka o ličnosti pre korišćenja sajtova i/ili aplikacija trećih strana.