6. Prava i obaveze prodavca

Komuna market je namenjena kreativcima, zanatlijama i malim proizvođačima koji na tržištu nude originalne, savremene komade nameštaja i kućne dekoracije, unikatnu odeću, torbe, nakit, aksesoare, dela savremene umetnosti, kao i prehrambene proizvode. Kako biste na što bolji način iskoristili mogućnosti naše Platforme, savetujemo Vam da se detaljno upoznate sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, čitate edukativni materijal na našem Blogu, i pratite aktuelnosti o Komuna marketu na društvenim mrežama (Instagram i Facebook). Pridruživanjem zajednici na Komuna marketu, dajete Komuni licencu (odobrenje) u pogledu Vašeg sadržaja, o čemu smo detaljno pisali u odeljku 7 (Usluge oglašavanja i licenca).

Na Platformi imate mogućnost da komunicirate sa Kupcima i kreativnom zajednicom koja je ovde okupljena. Razmena iskustava, raznovrsnih ideja i dobijanje povratnih informacija u vidu komentara i recenzija, samo su neke od prednosti umrežavanja.

Odgovornost za ispunjavanje zakonskih obaveza u vezi sa proizvodnjom i prodajom sopstvenih proizvoda preko interneta snosite Vi.

Prilikom stupanja u ugovorni odnos sa Kupcem, Prodavac je dužan da poštuje sve svoje obaveze koje ima prema važećim propisima Republike Srbije koji se primenjuju na Prodavca. Uz to, Prodavac ima dodatna prava i obaveze koja proizilaze iz ovih Uslova korišćenja.

Kao Prodavac, imate pravo da:

 • Registrujete jedinstvenu adresu, Vaš Shop (elektronsku internet prodavnicu)
  Naziv Shopa nema ograničenje u pogledu dužine, ali preporučujemo da koristite 4 do 40 znakova (računajući razmake), i ukoliko je moguće, ne upotrebljavate specijalne znakove ($, €, & i slično). U slučaju da je naziv koji ste želeli da registrujete već u upotrebi od strane drugog Korisnika na Platformi, neophodno je da izmenite željeni naziv Vašeg Shopa, ali tako da i dalje bude što originalniji i što bolje optimizovan. Napominjemo da naziv Shopa ne sme narušavati ili ugrožavati tuđu intelektualnu svojinu (autorsko pravo, žig…), niti sadržati vulgarnosti i neprimeren rečnik, i zadržavamo pravo da ukinemo Vaš Korisnički nalog ukoliko se toga ne pridržavate.
 • Koristite i uredite Vaš Shop
  Vaš Shop predstavlja Vašu privatnu virtuelnu kancelariju koja sadrži vodič o tome kako da napravite prve korake, savete kako da što bolje započnete s izlaganjem i pruža dalje smernice za poslovanje; Vaš Shop je mesto putem kojeg se predstavljate Kupcima, tako da ga možete urediti personalizovanim banerom – slikom koja se prikazuje Kupcima kada pregledaju Vašu prodavnicu, dodavanjem logoa – Vašeg zaštitnog znaka, podacima o lokaciji – radionici u kojoj nastaju Vaši proizvodi, personalizovanim opisom – pričom o Vašem brendu, kreativnom procesu ili tehnici.
 • Odredite uslove poslovanja Vašeg Shopa
  Vaš Shop je Vaša elektronska internet prodavnica. S obzirom na to da na Platformi imate status samostalnog Prodavca, imate svu slobodu da propišete svoja pravila poslovanja (u skladu sa relevantnim zakonima). Ovo se pre svega odnosi na odabir načina isporuke proizvoda – trenutno na Platformi imate mogućnost da odaberete da isporuku Vaših proizvoda vršite kurirskom službom ili preporučenom poštom. Zatim, imate pravo da jednostrano odredite način na koji će Vaši Kupci plaćati cenu proizvoda (npr. isključivo pouzećem). Takođe, ovlašćeni ste da (u skladu sa relevantnim zakonima) utvrdite uslove pod kojima ćete vršiti zamenu proizvoda ili reklamaciju, utvrđivati saobraznost i slično, kao i kako ćete obrađivati podatke o ličnosti Kupaca.
 • Koristite resurse Komuna marketa za oglašavanje
  U skladu sa odeljkom 7 (Usluge oglašavanja i licenca), registracijom u svojstvu Prodavca na Komuni postajete i korisnik naših usluga oglašavanja. To znači da će Vaši proizvodi najpre biti objavljeni u okviru rubrike Najnoviji proizvodi na našoj početnoj strani, a u zavisnosti od Vaše uspešnosti, možda i među najprodavanijim proizvodima. Takođe, imate šansu da budete promovisani u okviru našeg Bloga i našim društvenim mrežama – u zavisnosti od teme o kojoj pišemo.

Kao Prodavac, dužni ste da:

 • Koristite svoj Shop i ponudite autentičan proizvod
  Svrha otvaranja Shopa na Platformi jeste promocija i prodaja proizvoda iz sopstvene proizvodnje Prodavca ili iz produkcije tima čiji je Prodavac deo. S obzirom na to da smo za Vaš Shop i predstavljanje Vašeg brenda izdvojili posebnu veb stranicu, koju niko drugi ne može koristiti, molimo Vas da aktivno koristite svoj Shop, pridržavajući se ovih Uslova korišćenja. Prilikom kreiranja naloga kao Prodavac (otvaranja Shopa), dužni ste da unesete najmanje 5 proizvoda koji će biti ponuđeni na Vašem Shopu. U suprotnom, Vaš Shop neće biti vidljiv na Platformi, sve dok navedeni uslov ne bude ispunjen. Komuna zadržava diskreciono pravo da odstupi od navedenog pravila u izuzetnim slučajevima, kada su u pitanju naročito unikatni proizvodi koji objektivno ne mogu ispuniti navedeni uslov a, prema oceni Komune, ispunjavaju ostale uslove da bi bili oglašeni na Platformi.
 • Navedete konačnu cenu proizvoda i istinite podatke o proizvodu
  Radi transparentnosti, u obavezi ste da prilikom izlaganja svojih proizvoda navedete konačnu cenu koju će Kupac platiti – s tim da u tu cenu nisu uračunati troškovi isporuke (što mora biti jasno vidljivo). Takođe, dužni ste da potencijalnom Kupcu date istinite i tačne podatke o kvalitetu, materijalu i načinu izrade proizvoda. Imajući u vidu da ste Vi kao Prodavac dužni da postupate u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača prema svojim Kupcima, molimo Vas da ispunjavate svoje zakonske obaveze, budući da Komuna ne odgovara za njih. Budući da je primarni cilj Komuna Marketa da podstakne izražavanje kreativnosti i širenje unikatnih ideja, cene istaknute na Platformi ne smeju biti u iznosima koji su viši u odnosu na druge kanale prodaje na kojima su isti proizvodi dostupni.
 • Odgovorite Kupcu na porudžbinu u roku od 3 radna dana
  Kao Prodavac, imate slobodu da prihvatite ili odbijete porudžbinu koja Vam je pristigla. Porudžbinu možete odbiti ukoliko traženi proizvod više nije dostupan, odnosno ukoliko ga nemate na stanju, u kom slučaju ste dužni da pružite odgovor sa obrazloženjem Kupcu u roku od 24 časa. Detaljni pregled funkcionisanja dela „Moje porudžbine” možete videti u Pomoć i podrška korisnicima.
 • Platite proviziju (12% od cene svakog poručenog proizvoda)
  Za obezbeđivanje prostora za Vašu prezentaciju i servis vezan za implementaciju, realizaciju i promociju Vašeg poslovanja, Komuna naplaćuje proviziju, u iznosu od 12% od cene svakog poručenog proizvoda. Radi razjašnjenja, poručenim proizvodom se smatra svaki proizvod u odnosu na koji je uspešno okončan postupak porudžbine preko Komune, u kom trenutku Komuna prestaje da ima dalja saznanja o odnosu između Kupca i Prodavca. Osnovicu za obračun naše provizije čini konačna cena proizvoda bez troškova isporuke, a iznos provizije će biti fakturisan jednom mesečno za sve prodaje izvršene tokom meseca. Provizija se obračunava automatski.
  Odgovornost za izveštavanje o ostvarenoj dobiti je isključivo na Vama. Putem email-a ćemo Vam poslati račun za realizovane Usluge, a račun dospeva na naplatu u roku od 14 dana od dana izdavanja. U slučaju neplaćanja dogovorenog iznosa, zadržavamo pravo da pokrenemo postupak prinudne naplate i automatski otkažemo saradnju. U slučaju otkazivanja porudžbine ili eventualnog spora sa Kupcem, imate mogućnost da zatražite od Komune da istraži tok komunikacije između Kupca i Vas. Nakon pregleda toka komunikacije, može biti odobren povraćaj provizije koji je Komuna naplatila. Ovaj povraćaj novca se uvek vrši do sledećeg mesečnog obračunavanja u obliku knjižnog odobrenja.
  Komuna nema pravo niti obavezu proveravanja da li je došlo do ispunjenja ugovornog odnosa između Kupca i Prodavca. Drugim rečima, ukoliko nakon uspešnog kompletiranja porudžbine preko Komune ipak ne dođe do realizacije kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavca, isključiva je obaveza Prodavca da o tome obavesti Komunu, kao i da dostavi dokaz o tome. Međutim, kao što je prethodno navedeno, Komuna zadržava diskreciono pravo da samostalno odluči o tome da li će Prodavac imati pravo na refundaciju naplaćenog iznosa provizije.
 • Organizujete isporuku proizvoda i plaćanje cene
  Organizacija isporuke proizvoda, odnosno dostava proizvoda Kupcu jeste isključivo Vaša odgovornost. Dakle, odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku proizvoda, kao i štetu koja usled toga može nastati, snosite isključivo Vi kao Prodavac.
  Osim u slučaju da ste drugačije naznačili na svom Shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka, imate obavezu da Kupcu isporučite proizvod najkasnije u roku od 7 dana od zaključenja ugovora o prodaji. O iznosu troškova dostave dužni ste unapred obavestiti Kupca (ukoliko te troškove niste već naveli u okviru svog Shopa/opisa proizvoda). Takođe, Platforma ne snosi nikakvu odgovornost za plaćanje cene od strane Kupca.
  U skladu sa najboljim praksama zaštite prava potrošača, dužni ste obezbediti jasan i pouzdan dokaz da je roba ili usluga preuzeta od strane potrošača ili ovlašćene osobe. Kao dokaz o isporuci, za svaku transakciju prodaje materijalnih dobara potrebno je da Prodavac pruži dostavnicu koja sadrži sledeće obavezujuće elemente: podaci o potrošaču (ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge, adresa, broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge, potpis potrošača, odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge), podaci o narudžbini, podaci o Prodavcu, podaci o transakciji i datum isporuke.
 • Uzdržite se od objavljivanja svojih kontakt podataka
  Uz besplatnu registraciju, Komuna Vam pruža usluge oglašavanja, promocije i povezivanja sa zainteresovanim licima. Ipak, molimo Vas da imate u vidu da je Komuna privredno društvo koje snosi brojne troškove u vezi sa organizovanjem i održavanjem Platforme. Stoga, ukoliko objavljujete svoje podatke i stupate u kontakt sa drugim licima na način koji podrazumeva da isključujete Komunu kao posrednika, kršite ovaj Ugovor i neposredno nanosite štetu Komuni. U skladu sa važećim zakonima, Komuna zadržava pravo da protiv Vas pokrene postupak naknade štete.
  Stoga, napominjemo da ste dužni da ste uzdržite od objavljivanja svojih kontakt podataka – u okviru svog Korisničkog naloga, Shopa, galeriji (ponudi proizvoda), među recenzijama, blogovima ili na drugi način.