8. Prava i obaveze kupca

Pored prava i obaveza koja Kupac ima prema važećim zakonima, pristupanjem Platformi Kupac stiče dodatna prava i obaveze. Naime, Kupac može realizovati kupovinu posredstvom Platforme bez ograničenja, uz pretpostavku da se pridržava pravila i ograničenja ovih Uslova korišćenja.

Kao Kupac, imate pravo da:

  • Naručite proizvod putem Platforme prema uslovima koje je Prodavac prethodno odredio (cena, način plaćanja, način isporuke).
    Proizvode možete birati u galeriji, odnosno Shopu Prodavca ili u galeriji pojedinačnih kategorija proizvoda. Klikom na željeni proizvod, ili slanjem upita Prodavcu, dobićete informacije koje se tiču cene, načina plaćanja i isporuke. Ukoliko u daljoj komunikaciji sa Prodavcem dođe do izmene navedenih uslova, imate pravo da Prodavca prijavite Komuni, koristeći podatke iz odeljka 18 (Kontakt informacije).
  • Svojom ocenom utičete na deaktiviranje profila Prodavca čijim radom niste zadovoljni – pod uslovom da ste registrovani Kupac.
    Ukoliko Vam Prodavac ne isporuči proizvod u roku propisanim odeljkom 6 (Prava i obaveze Prodavca) ili isporuči nekompletnu porudžbinu, odnosno proizvod koji ne odgovara kvalitetu i osobinama navedenim u ponudi, imate pravo da izrazite svoje nezadovoljstvo negativnim ocenjivanjem Prodavca. Lista ocena je javni deo profila svakog Prodavca, a u slučaju ponovljenih loših recenzija, naša Platforma ima pravo da koristi opciju za deaktiviranje profila Prodavca u skladu s odeljkom 10 (Brisanje i ukidanje Korisničkog naloga).

Kao Kupac, imate obavezu da: poštujete dogovoreni rok preuzimanja i način plaćanja cene.

Odgovornost za neplaćanje cene ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda snosite isključivo Vi. U slučaju plaćanja pouzećem, bićete obavešteni da je Prodavac (osim ukoliko je drugačije izričito naznačio na svom Shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka) dužan da isporuči poručeni proizvod najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora – potvrđivanja porudžbine. U slučaju da ne preuzmete poručeni proizvod u predviđenom roku, pošiljka se vraća Prodavcu, i Prodavac ima pravo da taj proizvod/proizvode ponovo stavi na prodaju na našoj Platformi.

U slučaju saznanja Komune o nepreuzimanju poručenih proizvoda od strane istog Kupca u većem broju slučajeva, Komuna zadržava pravo da preduzme adekvatne mere ograničenja kupovine putem Platforme, uključujući privremenu suspenziju, odnosno deaktivaciju Korisničkog naloga.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da direktno kontaktirate Prodavca putem dostupnih kontak informacija na stranici Prodavca. Prodavac će Vas u najkraćem mogućem roku obavestiti o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da Prodavca kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da kontaktirate Prodavca.

Prodavac će Vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku navedenom u sekciji Povraćaj i zamena, pisanim putem ili elektronskim, odgovoriti na uloženu reklamaciju i obavestiti Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je propisan od strane Prodavca i nalazi se u sekciji Povraćaj i zamena u okviru Shopa Prodavca.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Prodavac, već trošak pada na teret Kupca.

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, omogućeno Vam je da izvršite odustanak putem obrasca dostupnog na sledećem linku: https://serve.komunacdn.com/assets/Obrazac-za-odustanak-od-ugovora.pdf, saglasno vašim pravima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.