1. Uvodne odredbe

Komuna market je vlasništvo privrednog društva KOMUNA MARKET DOO BAČKI PETROVAC, sa sedištem na adresi Branislava Mokića 6, Bački Petrovac, Republika Srbija, registrovanog kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21718475, PIB: 112682206.

Komuna market je elektronska platforma, odnosno sredstvo putem kojeg Komuna pruža uslugu povezivanja stranama koje trguju elektronskim putem – Kupcima i Prodavcima. Ona takođe omogućava komunikaciju između Prodavaca, podržava ih u prezentovanju njihovog poslovanja i brenda, razmeni iskustava i saznanja, kao i kreativnih ideja. Dakle, Komuna market nije elektronska prodavnica niti predstavlja „dropshipping” oblik elektronske trgovine imajući u vidu našu isključivu ulogu posrednika u prodaji.

Komuna nije prodavac proizvoda koji su prezentovani na Platformi. Shodno tome, Komuna market ne snosi odgovornost za ispunjenje ugovornog odnosa između Prodavca i Kupca koji nije predmet ovih Uslova korišćenja. Za više informacija u ovom pogledu, molimo Vas da pogledate odeljak 11 (Ograničenje odgovornosti Komune)

Pristupanjem Platformi, kao i njenom upotrebom, registracijom i/ili prijavljivanjem na newsletter, zaključujete pravno obavezujući Ugovor sa Komunom. Imajući u vidu da ste u obavezi da se pridržavate Uslova korišćenja Komuna marketa, savetujemo Vam da se pažljivo upoznate sa njihovom sadržinom.

Pored ovih Uslova korišćenja, usvojili smo Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića, kako bismo Vam na jednostavan i transparentan način omogućili da se informišete o svim važnim pitanjima koja se tiču Vaše privatnosti, a koje zajedno sa Uslovima korišćenja čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Korišćenjem naše Platforme potvrđujete da ste upoznati sa ovim dokumentima i da ste ih u potpunosti pročitali, razumeli i prihvatili.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi sa našim Uslovima korišćenja možete nam se obratiti putem sledeće email adrese: office@komunamarket.rs ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa odeljkom 19 (Kontakt informacije).