2. Definicije pojmova

Blog - Blog Komuna marketa koji se nalazi na adresi https://hub.komunamarket.rs/

Komuna ili mi - Privredno društvo KOMUNA MARKET DOO BAČKI PETROVAC, sa sedištem na adresi Branislava Mokića 6, Bački Petrovac, Republika Srbija, registrovanog kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21718475, a koje je vlasnik Komuna Marketa.

Komuna market ili Platforma - Elektronska internet platforma, (eng. Market Place), odnosno veb aplikacija, dostupna na https://komunamarket.rs/, koja se nalazi u vlasništvu Komune.

Korisnik - Svako pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Komuna marketu i time kreiralo svoj Korisnički nalog, odnosno registrovani Kupac ili Prodavac.

Korisnički nalog - Jedinstveni nalog Korisnika koji se kreira registracijom na Platformi.

Politika privatnosti - Politika Komune dostupna na Platformi, koja reguliše prikupljanje, deljenje i korišćenje podataka o ličnosti. Takođe, u okviru Politike privatnosti su izložena prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose.

Politika upotrebe kolačića - Politika Komune koja objašnjava šta su kolačići, koje kolačiće koristimo na Platformi i na koji način ih Vi možete podešavati. Ona čini deo naše Politike privatnosti.

Prodavac - Svako lice koje se registrovalo kao Prodavac, a koje prezentuje svoje proizvode na Platformi radi njihove prodaje Kupcima.

Shop - Jedinstvena elektronska internet prodavnica Prodavca, dostupna na Platformi.

Ugovor - Ugovor zaključen između Vas i Komune, koji se sastoji od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti (čiji je sastavni deo Politika upotrebe kolačića) i svih eventualnih drugih dokumenata objavljenih na Platformi u vezi sa Uslovima korišćenja.

Usluge - Sve usluge koje Komuna pruža Korisnicima putem Platforme, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na povezivanje Prodavaca i Kupaca, kao i povezivanje Prodavaca međusobno sa ciljem razmene iskustava, tehničkih dostignuća i kreativnih ideja.

Vi - Sva lica koja pristupe i/ili koriste Platformu, uključujući Kupce (registrovane ili neregistrovane), Prodavce, i ostale posetioce Platforme.