6. Pod kojim uslovima delimo Podatke i s kim?

Radi sprovođenja određenih aktivnosti obrade Podataka, može se desiti da s vremena na vreme imamo potrebu za angažovanjem eksternih obrađivača. U takvim slučajevima vršimo reviziju sa ciljem identifikacije, kategorizacije i evidentiranja svih Podataka koji se obrađuju van Komuna marketa. Time sve prikupljene Podatke, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima beležimo, pregledamo i činimo pristupačnim.

Eksterna obrada uključuje, ali se ne ograničava na:

  • održavanje IT sistema,
  • pravne usluge,
  • usluge vezane za upravljanje ljudskim resursima,
  • direktne marketinške usluge.

Lista naših obrađivača i podobrađivača sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti je sledeća:

OBRAĐIVAČ
ULOGA
SEDIŠTE
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji
SAD
Google, Inc.
Analitičke i marketinške usluge
SAD
Hotjar Ltd
Analitičke usluge i praćenje ponašanja kupaca
Malta
Lobbster DOO
IT usluge i održavanje IT sistema
Srbija
Adobe Company - Magento
IT usluge i održavanje IT sistema
SAD
Klaviyo
Email usluge
SAD
Meta Pixel
Digitalni marketing
SAD

Molimo Vas da imate na umu možemo biti obavezani zakonom da otkrijemo određene informacije (uključujući Vaše Podatke) državnim ili drugim nadležnim organima na njihov zahtev. U tom slučaju, nismo u obavezi da pribavimo Vašu saglasnost kako bismo ispunili takav zahtev.

Osim toga, Komuna ne prodaje Podatke, ne deli Podatke sa trećim stranama, odnosno licima koja nisu navedena u ovom članu, i ne obrađuje Vaše Podatke na način drugačiji od onog koji je opisan u ovoj Politici privatnosti.