5. Kako se Podaci čuvaju?

Imajući u vidu našu posvećenost zaštiti privatnosti posetilaca i Korisnika, preduzeli smo administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti svih Podataka koje obrađujemo. Kada smatramo da se ukazala potreba za tim, sprovodimo preispitivanje postojećih mera i njihovo ažuriranje, u skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene.

Nakon što procenimo da li je neka mera adekvatna, odnosno koji nivo bezbednosti je odgovarajući za konkretnu situaciju, razmatramo prirodu Podataka o kojima se radi, i prirodu same radnje obrade koju obavljamo. U proces evaluacije uključujemo rizike kojima možete biti izloženi u vezi sa ovim aktivnostima obrade, troškove sprovođenja bezbednosnih mera i druga relevantna pitanja. Dodatno, u cilju postizanja najvišeg nivoa bezbednosti podataka o ličnosti, svi članovi našeg tima su zakonski vezani pravilima o profesionalnoj tajni.