3. Koje Podatke prikupljamo, zbog čega i na koji način?

3.1 Komuna kao Rukovalac

Podatke koje prikupljamo u svojstvu Rukovaoca možete videti u tabeli koja sledi, zajedno sa pojašnjenjem svrhe i osnova za takvu obradu, kao i rokovima čuvanja takvih Podataka.

Podaci koje prikupljamo
Svrha
Pravni osnov

Ukoliko se registrujete kao Kupac:

  • Ime i prezime, email adresa i lozinka.

Ukoliko se registrujete kao Prodavac, pored navedenih podataka prikupljamo i:

  • URL adresu Vašeg Shopa, podatak da li ste registrovani u APR-u, Vaš registrovani skraćeni naziv, PIB i matični broj.

Kreiranje Korisničkog naloga (i Shopa)

Kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija Komuna marketa (poput kreiranja Liste želja, ocenjivanja Prodavaca, razmenjivanje komentara na Blogu i sl.), neophodno je da se registrujete kao Korisnik. Ako se registrujete kao Prodavac, pored Vašeg Korisničkog naloga, ovi podaci služe kreiranju Vašeg Shopa.

Takođe, Komuna kao pružalac usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom o oglašavanju ima obavezu da omogući identifikaciju lica čije elektronske poruke prenosi, kao i identifikaciju lica koje se oglašava putem Platforme.

Ova obrada je neophodna radi pružanja Usluga, odnosno zaključenja Ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.

Dodatno, imajući u vidu da je Komuna pružalac usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom o oglašavanju, obrada je neophodna i radi ispunjenja zakonskih obaveza Komune.

Ime i prezime, adresa, država, grad i poštanski broj, broj telefona.

Pružanje Usluge licima koja kupuju putem Platforme u svojstvu posetioca

Ukoliko odlučite da kupite proizvod preko Platforme ali bez kreiranja Korisničkog naloga, prikupljamo neophodne podatke koji nam omogućavaju da Vam pružimo Uslugu.

Ova obrada je neophodna radi pružanja Usluga, odnosno zaključenja Ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.

Adresa za naplatu, adresa za dostavu, broj telefona, naziv privrednog društva, faks, adresa, grad, poštanski broj, država.

Korišćenje dodatnih Korisničkih opcija

Omogućavanje dodatne opcije automatskog popunjavanja podataka prilikom poručivanja, koju možete koristiti radi bržeg i olakšanog slanja porudžbine Prodavcu.

Obrada ovih podataka je neophodna za pružanje dodatnih mogućnosti (izvršenje Ugovora), ukoliko se odlučite za njih.

Ime i prezime, svi podaci koje odlučite da podelite sa nama u okviru Vašeg komentara na Blogu.

Omogućavanje interakcije na Blogu

Kako bismo Blog učinili što zanimljivijim i posećenijim, omogućili smo Vam da podelite svoje mišljenje o brojnim temama.

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora). Takođe, obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Ime i prezime, ocena kojom ste ocenili Prodavca, i sadržaj komentara koji se odnosi na Prodavca.

Ocenjivanje Prodavca

Smatramo da je transparentnost u radu veoma važna, te želimo da Vam omogućimo što bolji uvid u poslovanje Prodavca, kao i podstaknemo Prodavce da svoje obaveze izvršavaju na što bolji način i u pravo vreme. Međutim, ovo ima dvostruku funkciju, te u slučaju ponavljanja negativnih ocena Prodavca možemo ukinuti njegov Korisnički nalog, u skladu sa Uslovima korišćenja.

Obrada ovih podataka je neophodna za izvršenje Ugovora. Takođe, ova obrada je u našem legitimnom interesu, ali predstavlja i legitimni interes trećih lica, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Email adresa.

Newsletter

Ukoliko želite da se prijavite da primate naš Newsletter, prikupićemo Vašu email adresu. Na ovaj način ćemo moći da Vas obavestimo o svim relevantnim novostima i zanimljivostima.

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Saglasnost možete povući u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće uticati na obradu podataka koja je već sprovedena po tom osnovu.

Ukoliko želite da se odjavite sa naše Newsletter liste, to možete učiniti tako što ćete pratiti uputstva na kraju bilo kog email-a koji ste dobili od nas.

Ime i prezime, email adresa, i druge informacije koje podelite sa nama kroz Vašu poruku.

Kontakt

Nezavisno od toga da li nas kontaktirate putem email-a, telefona ili kontakt forme na Platformi, prikupljamo podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaš upit.

Obrada je neophodna radi zaključenja i izvršenja Ugovora (pružanja Usluga, odnosno dostavljanja odgovora na Vaše upite). Takođe, obrada ovih Podataka je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Ime i prezime, email adresa, CV (biografija).

Zaposlenje

Radi potencijalnog pridruživanja timu zaposlenih Komune prikupljamo Podatke na osnovu kojih možemo proceniti da li ste odgovarajući kandidat.

Budući da je obrada neophodna radi ocenjivanja Vaše prijave, osnov za obradu je naš legitimni interes da utvrdimo da ste baš Vi odgovarajući kandidat. Ukoliko ne prihvatimo Vašu aplikaciju, Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani u skladu sa odeljkom 7 (Koliko dugo čuvamo Podatke).

Ostali podaci koje odlučite da podelite s nama putem društvenih mreža (Facebook, Instagram).

Poboljšanje Komuna marketa i naših Usluga

Prikupljamo podatke koji se tiču Vašeg Korisničkog iskustva, kritika i/ili predloga u vezi sa Komuna marketom sa ciljem poboljšanja naše Platforme i Usluga.

Obrada ličnih podataka je ili neophodna za pružanje Usluga i njihovo poboljšanje, ili se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti.

3.2 Komuna kao Obrađivač

Ukoliko odlučite da kupite proizvod putem Komuna marketa ali ne želite da se registrujete kao Korisnik, biće potrebno da nam ostavite određene Podatke koje prosleđujemo Prodavcu, a koje Prodavac obrađuje radi ispunjenja ugovora između Vas i Prodavca, u skladu sa sopstvenim uslovima poslovanja. U tom slučaju, za više detalja u pogledu svrhe i osnova obrade, molimo Vas da kontaktirate Prodavca.

3.3 Na koji način prikupljamo Podatke?

Podatke prikupljamo na nekoliko načina:

  • direktno od Vas – određene Podatke delite sa nama korišćenjem Komuna marketa, odnosno kreiranjem svog Korisničkog naloga, stupanjem u kontakt s nama putem email-a, telefona ili kontakt forme na Platformi;
  • od trećih lica - ukoliko ste kandidat za zaposlenje u Komuni, informacije o Vama možemo dobiti od agencija za zapošljavanje (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata), kroz javno dostupne online izvore (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn), kao i putem pisane ili usmene preporuke (npr. putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu u svojoj prijavi za posao);
  • automatski – pojedine podatke prikupljamo automatski kada pristupite Platformi. Tu spadaju tehnički podaci poput IP adrese, vrste i jedinstvenog identifikacionog broja uređaja, pretraživača, šira geografska lokacija (npr. država ili grad) i druge slične tehničke informacije. Takođe, obrađujemo i podatke o Vašim posetama Platformi, što nam pomaže da sačinimo statistiku o posetama i aktivnostima posetilaca Platforme, pri čemu takvi podaci nisu podobni za identifikaciju pojedinaca te se ne smatraju podacima o ličnosti;
  • pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija - što je detaljno objašnjeno u našoj Politici kolačića.

3.4 Osobe mlađe od 15 godina

Komuna market nije namenjen deci, te ne prikupljamo Podatke koji se odnose na decu. Ukoliko imate manje od 15 godina, ljubazno Vas molimo da nam ne otkrivate svoje Podatke. Ako verujete da smo prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@komunamarket.rs.

Po saznanju da smo prikupili Podatke lica mlađeg od 15 godina, takve Podatke ćemo obrisati bez odlaganja.