2. Uloge Komune u obradi Vaših podataka

Prilikom obrade Podataka na Platformi, Komuna se može javiti u svojstvu Rukovaoca ili u svojstvu Obrađivača. U slučaju zaključenja Ugovora između Komune i posetioca Platforme (uključujući i Korisnika), svrhu obrade određujemo mi, te tada postupamo kao Rukovalac, dok u slučaju kada posredujemo u zaključenju ugovora između Prodavca i Kupca, svrhu obrade određuje Prodavac, a Komuna se javlja kao Obrađivač.

U ovom odeljku pojasnićemo razlike između situacije kada je Komuna Rukovalac, a kada Obrađivač, dok detaljnije informacije o konkretnim Podacima koji se obrađuju putem Platforme možete pročitati u odeljku 3 (Koje Podatke prikupljamo, zbog čega i na koji način?).

2.1 Komuna kao Rukovalac

U skladu sa našim Uslovima korišćenja, kada pristupite Platformi zaključujete Ugovor sa Komunom. Radi zaključenja tog Ugovora, pružanja naše Usluge, kao i radi što boljeg funkcionisanja Komuna marketa i olakšavanja Vašeg povezivanja sa Prodavcem, i mi prikupljamo određene Podatke. Dakle, odredili smo:

  • koje Podatke ćemo prikupiti i o kojim Licima,
  • na koji način vršimo obradu tih Podataka, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu,
  • da li će se Podaci dalje distribuirati, i
  • koliko dugo će se prikupljeni Podaci čuvati.

U pogledu ovih Podataka Komuna ima status Rukovaoca. Činjenica da imamo ulogu Rukovaoca znači da smo dužni da Vas informišemo o pojedinostima obrade Podataka koju vršimo. Takođe, mi smo odgovorno lice kojem treba da se obratite ukoliko želite da ostvarite bilo koje od svojih prava u vezi sa zaštitom privatnosti (videti odeljak 9 (Vaša prava)).

Izuzetak od naše odgovornosti odnosi se na usluge koje putem Platforme pružaju treće strane, te se u tom slučaju primenjuju njihovi uslovi korišćenja i politike privatnosti.

2.2 Komuna kao Obrađivač

Imajući u vidu Usluge koje Komuna pruža Kupcima i Prodavcima, Komuna prikuplja i obrađuje određene Podatke isključivo za potrebe zaključenja i izvršenja kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavca.

Tako prikupljene Podatke mi prosleđujemo Prodavcu, kako bi on potvrdio porudžbinu (više o tome možete pročitati u našim Uslovima korišćenja), i u slučaju potvrđivanja porudžbine, Vama isporučio proizvod. Ovaj postupak se odnosi i na podatke koje smo prikupili kako bismo omogućili uspostavljanje direktnog kontakta između Kupca i Prodavca, odnosno u slučaju kada Kupac pošalje poruku Prodavcu putem kontakt forme na Shopu Prodavca. Prilikom obrade ovih Podataka, Komuna postupa u skladu sa ugovorom o obradi podataka koji je zaključila sa Prodavcem, u skladu sa Zakonom.

Budući da u ovim situacijama imamo status Obrađivača, ne učestvujemo u određivanju toga koje Podatke Prodavac prikuplja, o kojim Licima, u koje svrhe, na koji način i slično, već to spada u odgovornost i ovlašćenje Prodavca kao Rukovaoca Podacima. Ujedno, to znači da radi ostvarivanja svojih prava koja imate prema Zakonu, u vezi sa ovim radnjama obrade, treba da se obratite direktno Prodavcu.