10. Izmene Politike privatnosti

Prema obavezama koje proističu iz relevantnih propisa, ili usled promena u našim poslovnim procesima, možemo revidirati i ažurirati ovu Politiku privatnosti.

Trenutno važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na Platformi, u okviru „Informacija” na dnu svake stranice Komuna marketa. Ažurirana pravila će se primenjivati od momenta kada objavljivanja na Platformi.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Platformi, a ukoliko raspolažemo Vašom email adresom u ove svrhe, možemo Vas direktno obavestiti preko Vaše email adrese.