5. Izmene Politike kolačića

Komuna Market s vremena na vreme ažurira svoju Politiku kolačića.

Ukoliko dođe do značajnih izmena Politike kolačića, obavestićemo Vas o tome putem Sajta u razumnom periodu pre nego što sama izmena stupi na snagu, kao i nakon njenog stupanja na snagu.