3. Koji je pravni osnov za upotrebu kolačića?

Komuna Market ne koristi kolačiće osim ukoliko se Korisnik izričito ne saglasi sa time putem banera za kolačiće. Dakle, pravni osnov za korišćenje kolačića je pristanak Korisnika, dat u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Naša pretpostavka je da je uređaj koji koristite u Vašem vlasništvu. Ukoliko to nije slučaj (na primer, ukoliko koristite Usluge ili posećujete Sajt putem poslovnog uređaja koji pripada Vašem poslodavcu), postoji pretpostavka da imate ovlašćenje dato od strane vlasnika uređaja da u njegovo ime date saglasnost za čuvanje kolačića na uređaju u skladu sa Politikom kolačića. Samim korišćenjem tuđeg uređaja potvrđujete da imate opisanu saglasnost.