Korpa

Mini korpa

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

UVOD

 

Komunamarket.rs je prostor na kome se realizuje kupovina i prodaja ručno izrađenih autorskih proizvoda između kupaca i prodavaca, odnosno korisnika platforme.

Komunamarket.rs nije prodavac stvari koje su prezentovane na platformi.

Komunamarket.rs je posrednik u prodaji stvari koje su na platformi prezentovane od strane individualnih prodavaca.

Komunamarket.rs je istovremeno i prostor za komunikaciju između prodavaca, podržava njihovo prezentovanje, sastanke, razmenu iskustava, tehnoloških dostignuća i kreativnih ideja.

Komunamarket.rs ne omogućava second-hand prodaju.

Svako fizičko lice koje želi da postane član mora najpre da se registruje. Međutim, član ove platforme može postati samo fizičko lice koje je punoletno i poslovno sposobno. Registracijom se ujedno prihvataju Uslovi korišćenja platforme, pravila o zaštiti privatnosti i autorskih prava, kao i druga pravila kojima je određen način funkcionisanja platforme. Takođe napominjemo da se registracijom svaki član obavezuje na poštovanje i ograničenja zakona i drugih propisa Republike Srbije.

Pravo na registraciju i korišćenje platforme imaju i registrovana pravna lica i to pod istim uslovima kao i punoletna poslovno sposobna fizička lica.

Članovi i korisnici nam daju uvid u svoje lične podatke samom registracijom i korišćenjem naše platforme. Prilikom registracije, članovi moraju dostaviti zatražene informacije, u suprotnom registracija nije moguća. Navedeni podaci se obrađuju radi nesmetanog funkcionisanja i pružanja usluga platforme odnosno za realizovanje elektronske trgovine u skladu sa pravilima o zaštiti privatnosti istaknutim na platformi.

Lični podaci su podaci koji vas identifikuju, a naša platforma prikuplja sledeće: ime i prezime, adresa i prebivalište, e-mail adresa, broj telefona, broj tekućeg računa, Instagram profil.

Registracija članova na našu platformu je besplatna.

 

KUPOVINA

 

Registrovani kupci mogu realizovati kupovinu online, direktno na stranici www.komunamarket.rs. Fizička i pravna lica mogu realizovati kupovinu posredstvom naše platforme bez ograničenja, uz pretpostavku da se pridržavaju pravila i ograničenja ovih Uslova korišćenja.

Ponuda proizvoda svakog pojedinačnog prodavca kao i dogovor oko prodaje svakog proizvoda odvija se na našoj platformi. Posetioci sajta odnosno članovi biraju proizvode u fotogaleriji pojedinačnih prodavaca (galerija prodavca) ili u fotogaleriji pojedinih kategorija proizvoda (galerija proizvoda).

Kupac ima mogućnost da naruči (ubaci u korpu) željenu stvar na podstranici određene kategorije i podstranici određenog proizvoda i to prema uslovima koje je prodavac prethodno odredio (cena, način plaćanja, način isporuke).

Izabrani proizvodi jednog ili više različitih prodavaca koje je kupac ubacio u korpu se automatski sortiraju u pakete jednog prodavca. U procesu potvrđivanja narudžbine, cene pojedinačnih artikala određenog paketa od određenog prodavca automatski se sabiraju i na to se dodaje iznos poštarine prema vrsti distribucije paketa koji prodavac isporučuje.

Kupac je svestan da svaki prodavac na našoj platformi ima pravo izbora između različitih načina distribucije artikala (na primer, samo preporučeno), različitih načina plaćanja (na primer samo plaćanje pouzećem), različitih iznosa poštarine u zavisnosti od načina distribucije i veličina robe.

 

Načini plaćanja

 

Sve cene koje su prikazane na Komunamarket.rs predstavljaju konačnu cenu za kupca s tim da u cenu nisu uračunati troškovi isporuke.

Kupac može izabrati neki od sledećih načina plaćanja:

 • Plaćanje pouzećem

Naša platforma nije odgovorna za eventualno neispunjavanje obaveza članova, odnosno nije odgovorna za plaćanje ili neplaćanje od strane kupca, za pogrešan unos broja računa od strane prodavca kao ni za kašnjenje knjiženja na račun prodavca.

 

Način isporuke

 

Svaki prodavac ima pravo da izabere način isporuke iz datih načina isporuke ponuđenih na našoj platformi.

Prodavac može izabrati jedan od dva načina isporuke:

 • Kurirskom službom
 • Preporučenom poštom

 

Realizacija kupovine i odgovornost za njeno sprovođenje

 

Kupac je svestan da proizvodi u jednoj porudžbini mogu doći od različitih prodavaca odnosno isporučilaca, što i određuje način isporuke pojedinačnih paketa u porudžbini (poštarina, način plaćanja, način isporuke).

Kupac je svestan da slanjem porudžbine samo obaveštava prodavca da je zainteresovan za kupovinu odabranih proizvoda.

Prodavac je dužan da primljenu porudžbinu POTVRDI – izdavanjem predračuna - ili ODBACI u roku od najviše tri radna dana od prijema porudžbine.

Od trenutka zaključenja kupoprodaje odgovornost za plaćanje i isporuku robe prelazi isključivo na kupca i prodavca. Naša platforma nije odgovorna za plaćanje od strane kupca niti za isporuku proizvoda od strane prodavca.

Odgovornost za neplaćanje ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda snosi isključivo kupac.

Odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku robe snosi isključivo prodavac.

Sve nesuglasice koje nastanu u postupku prodaje i isporuke robe, kupac i prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku.

U slučaju plaćanja pouzećem, kupcu se stavlja do znanja da je prodavac, osim u slučaju da je drugačije naznačio na svom shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka, poručeni paket dužan isporučiti najkasnije u roku od 7 dana od zaključenja prodaje. U slučaju da kupac ne preuzme poručeni paket u predviđenom terminu (kurirske službe ili pošte), pošiljka se vraća prodavcu koji ima pravo da stvari iz pošiljke ponovo stavi na prodaju na našoj platformi.

Ako prodavac ne isporuči pošiljku u roku navedenom u ovim Uslovima (7 dana nakon prijema porudžbine putem naše platforme, osim u slučaju da je drugačije naznačio na svom shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka) ili u slučaju isporuke nekompletne porudžbine ili proizvoda koji ne odgovaraju kvalitetu i osobinama u ponudi, kupac ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo ocenjivanjem prodavca. Lista ocena javni je deo profila svakog prodavca. Naša platforma ima pravo da koristi opciju za deaktiviranje profila prodavca u slučaju više ponovljenih negativnih ocena i nakon sprovedenog istraživanja istorije razmene poruka između prodavca i kupca.

Rokovi za isporuku porudžbine su definisani ovim Uslovima, s tim što naša platforma prodavcu sugeriše da isporuku izvrši čim je porudžbina potvrđena.

Naša platforma nije odgovorna za ispunjenje bilo koje obaveze od strane kupca ili prodavca vezane za porudžbine preko naše platforme.

U slučaju bilo kakvih odstupanja u vezi sa plaćanjem, isporukom, problemima sa isporukom ili isporučenom robom, kupac ima mogućnost da direktno kontaktira prodavca razmenom poruka.

Ovakva i bilo koja druga komunikacija između kupca i prodavca odvija se isključivo razmenom poruka na našoj platformi. Ova komunikacija se odvija privatno između kupca i prodavca i nije vidljiva ostalim članovima.

Komunikacija između potencijalnog kupca i prodavca služi prvenstveno za pružanje informacija o predmetu kupoprodaje. Svaki prodavac je dužan da potencijalnom kupcu daje istinite i tačne podatke o kvalitetu, materijalu i načinu izrade predmeta.

Kupac i prodavac ne smeju koristiti razmenu poruka u svrhu razmene svojih kontakt podataka, odnosno realizicije kupoprodaje van Komunamarket.rs

Naša platforma svakom članu zabranjuje slanje uvredljivih, vulgarnih, neprikladnih i drugih poruka kojima se vređa ličnost i dostojanstvo ostalih članova. 

 

Otkazivanje porudžbine

 

U slučaju da prodavac još nije potvrdio porudžbinu, kupac može otkazati porudžbinu slanjem obaveštenja putem razmene poruka na našoj platformi.

Ukoliko prethodno nije izvršio uplatu, kupac takođe ima pravo da otkaže porudžbinu, na isti način, i ukoliko je prodavac već potvrdio porudžbinu.

Ako kupac želi da otkaže porudžbinu nakon isporuke ali pre prijema pošiljke, potrebno je da kontaktira prodavca a dalje postupanje je isključivo stvar dogovora između konkretnog kupca i prodavca.

Naša platforma nije odgovorna za povraćaj sredstava prilikom reklamacije niti je odgovorna za postupanje prodavca po otkazivanju porudžbine.

 

PRODAJA

 

Prodavac je obavešten o svakoj novoj porudžbini preko mail-a od strane naše platforme. Prodavac ima mogućnost da porudžbinu POTVRDI – izdavanjem predračuna – ili ODBACI.

Prodavac je dužan da se izjasni o konkretnoj porudžbini odnosno da je POTVRDI – izdavanjem predračuna – ili ODBACI u roku od najviše tri dana od prijema porudžbine.

POTVRDOM prodavac potvrđuje kupcu mogućnost isporuke svih artikala paketa iz porudžbine.

Zaključivanje porudžbine znači realizovanje sledećeg procesa: slanje porudžbine od strane kupca i prihvatanje porudžbine prodavca. Nakon završetka opisanog procesa prodaje, prodavac i kupac su jedini odgovorni za plaćanje i isporuku.

 

Plaćanje i isporuka

 

U slučaju plaćanja pouzećem, prodavac je dužan da paket pošalje najkasnije u roku od 7 dana od zaključenja prodaje, osim u slučaju da je drugačije naznačio na svom shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka.

Ukoliko kupac ne preuzme paket u slučaju plaćanja pouzećem u roku određenom od strane kurirske službe, paket se vraća prodavcu koji ima pravo da vrati proizvode u prodaju i označi ih kao neprodate.

Ako prodavac ne isporuči pošiljku u navedenom roku (7 dana nakon potvrde porudžbine putem naše platforme, osim u slučaju da je drugačije naznačio na svom shopu, opisu proizvoda ili putem razmene poruka u slučaju plaćanja pouzećem) ili u slučaju isporuke nekompletne porudžbine ili proizvoda koji ne odgovaraju kvalitetu i osobinama kako su opisane u ponudi, kupac ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo ocenjivanjem prodavca. Lista ocena javni je deo profila svakog prodavca. Komunamarket.rs ima pravo da koristi opciju za deaktiviranje profila prodavca u slučaju više ponovljenih negativnih ocena i nakon sprovedenog istraživanja istorije razmene poruka između prodavca i kupca.

U trenutku zaključenja kupovine, odgovornost za plaćanje i isporuku robe prelazi isključivo na kupca i prodavca. Naša platforma nije odgovorna za plaćanje od strane kupca niti za isporuku proizvoda od strane prodavca.

Kupac snosi isključivu odgovornost za neplaćanje ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda.

Prodavac snosi isključivu odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku robe.

Sve sukobe koji nastaju u postupku prodaje i isporuke robe, kupac i prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku.

U slučaju bilo kakvih odstupanja u vezi sa plaćanjem, isporukom, problemima sa isporukom ili isporučenom robom, kupac ima mogućnost da direktno kontaktira prodavca razmenom poruka.

Ovakva i bilo koja druga komunikacija između kupca i prodavca odvija se isključivo razmenom poruka na našoj platformi. Ova komunikacija se odvija privatno između kupca i prodavca i nije vidljiva ostalim članovima.

Komunikacija između potencijalnog kupca i prodavca služi prvenstveno za pružanje informacija o predmetu kupoprodaje. Svaki prodavac je dužan da potencijalnom kupcu daje istinite i tačne podatke o kvalitetu, materijalu i načinu izrade predmeta.

Kupac i prodavac ne smeju koristiti razmenu poruka u svrhu razmene svojih kontakt podataka, odnosno realizicije kupoprodaje van Komunamarket.rs.

Naša platforma svakom članu zabranjuje slanje uvredljivih, vulgarnih, neprikladnih i drugih poruka kojima se vređa ličnost i dostojanstvo ostalih članova. 

 

Pravila ponašanja prodavca

 

Prodavac kao registrovani član naše platforme u obavezi je da se pridržava sledećih pravila ponašanja:

 1. Prodaja, isporuka robe i izveštavanje o dobiti ostvarenoj od ovih aktivnosti na našoj platformi isključivo je odgovornost određenog prodavca.
 2. Odgovornost za ispunjavanje zakonskih uslova vezanih za proizvodnju i prodaju sopstvenih proizvoda preko interneta snosi svaki prodavac; Komunamarket.rs nije odgovorna za ispunjenost zakonskih uslova od strane prodavca da svoje proizvode prodaje na internetu.
 3. Prodavac koji svoje proizvode nudi na prodaju preko naše platforme svestan je da državni organi u svakom trenutku mogu izvršiti proveru porekla robe kao i proveru posedovanja odgovarajuće dozvole za promet proizvoda koji se nalaze u ponudi prodavca.
 4. Svaki prodavac ima pravo na otvaranje više naloga na našoj platformi, ali zabranjeno je zloupotrebljavati te naloge i vršiti aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa nepoštenom poslovnom praksom (na primer obmana).
 5. Predmeti koji se prodaju na našoj platformi moraju biti originalni proizvodi prodavca, koji objavljivanjem fotografija proizvoda u fotogaleriji na podstranici svog profila garantuje ručnu izradu i autentičnost svakog proizvoda koji potiče iz sopstvene proizvodnje ili iz produkcije tima čiji je deo. Nije neophodno da proizvodi nose zaštitni znak.
 6. Svaki prodavac objavljivanjem svoje robe na našoj platformi garantuje odgovarajući kvalitet, originalnost i integritet. Naša platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za neodgovarajući kvalitet prikazanih proizvoda i prodati proizvodi ne prolaze kroz bilo kakvu kontrolu kvaliteta od strane naših operatera.
 7. U postupku prodaje i isporuke robe kupcu, prodavac je jedini odgovoran za neisporuku, ili isporuku neadekvatne ili nekvalitetne robe.
 8. Svaki prodavac ima obavezu obaveštavanja kupca o svim relevantnim podacima vezanim za robu i isporuku robe koja se nalazi u ponudi na našoj platformi.
 9. Zabranjeno je zavaravanje kupca, posebno davanje lažnih, nepotvrđenih, nepotpunih, netačnih, nejasnih ili dvosmislenih podataka ili prikrivanje podataka o svojstvima proizvoda ili uslovima kupovine.
 10. Prodavac je dužan da kupca jasno i nedvosmisleno obavesti o konačnoj ceni pojedinačnih proizvoda, kao i načinu isporuke naručenih proizvoda. Naša platforma ne snosi odgovornost za nejasno ili netačno prikazanu cenu u ponudi na našoj platformi.
 11. Prodavac je takođe dužan da blagovremeno obavesti kupca o uslovima reklamacije.
 12. Svaki prodavac odgovoran je za postupanje po reklamaciji u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije.
 13. Prodavac ne sme da deluje suprotno moralu i dobrim običajima, niti sme da promoviše robu koja vređa nečiju nacionalnu pripadnost, pol, rasu i dostojanstvo, robu koja pokazuje znakove diskriminacije ili odstupanja od pravila morala koja su priznata u prodaji proizvoda.
 14. Prodavac ne može ponuditi niti prodavati proizvod koji je zaštićen autorskim pravima drugog lica ili drugim pravima bez da to jasno naglasi i naznači.
 15. Svaki prodavac je dužan da pruži istinite i potpune podatke o karakteristikama svojih proizvoda. Informacije koje ponuda mora da sadrži uključuju:

- potpuni opis rizika koji se vežu za proizvod

- sve informacije relevantne za upotrebu proizvoda

- mere predostrožnosti kako bi se izbegao bilo kakav rizik za kupca prilikom korišćenja proizvoda

- informacije o nematerijalnoj prirodi prodate robe (u slučaju prodaje radova čija je konačna obrada u elektronskom obliku, kao što su fotografije)

- način upotrebe i održavanja proizvoda, opasnosti koje proizlaze iz njegove upotrebe ili održavanja, uslovi skladištenja proizvoda (za proizvod koji sadrži poseban ili na drugi način specifičan materijal s kojim se mora rukovati drugačije od uobičajenog).

 1. Komunikacija između kupca i prodavca odvija se isključivo razmenom poruka na našoj platformi. Ova komunikacija se odvija privatno između kupca i prodavca i nije vidljiva ostalim članovima. Komunamarket.rs ima pristup datoj komunikaciji u svrhu kontrole njenog sadržaja.
 2. Prodavac nema pravo na komunikaciju između njega i kupca radi prodaje robe van naše platforme.
 3. Prodavac nije ovlašćen da objavljuje svoje kontakt podatke na svom profilu, galeriji ili među recenzijama proizvoda.
 4. Svaki prodavac je dužan da se pridržava i poštuje pravila poslovanja naše platforme kao i sve važeće zakone i propise Republike Srbije.
 5. Za kršenje naših pravila poslovanja, naša platforma ima pravo da odmah raskine ugovorni odnos sa prodavcem. Raskid ugovora znači blokiranje pristupa nalogu i povlačenje ponude sa platforme.
 6. Ugovorni odnos koji je nastao između naše platforme i registrovanog prodavca u trenutku kada je prihvatio ove Uslove korišćenja mogu raskinuti obe ugovorne strane u svakom trenutku bez navođenja posebnih razloga. U slučaju raskida ugovornog odnosa na sopstvenu inicijativu, prodavac je dužan da o tome dostavi obaveštenje operaterima naše platforme u elektronskom obliku (e-mail) ili poštom. U slučaju raskida ugovornog odnosa sa našom platformom, prodavac je u mogućnosti da sam deaktivira ponudu proizvoda na našoj platformi ili deaktivaciju može izvršiti naš operater nakon što primi službeno obaveštenje od prodavca.

 

Provizija

 

Za obezbeđivanje prostora za prezentaciju prodavca i servis vezan za njegovu implementaciju, realizaciju i promociju, komunamarket.rs naplaćuje proviziju, u iznosu od 12% od cene svakog prodatog proizvoda. Osnovicu za obračun naše provizije čini konačna cena proizvoda bez troškova isporuke.

Iznos provizije će biti fakturisan jednom mesečno za sve izvrešene prodaje tokom meseca.

Provizija se za svaki prodati proizvod dodaje na spisak provizija svakog pojedinačnog prodavca. Prodavac ima mogućnost da prati iznos naplaćenih provizija naše platforme na komunamarket.rs u okviru sopstvenog profila i odeljka “Moja plaćanja”, čiji je sadržaj uvek dostupan samo tom određenom prodavcu.

Račun se prodavcu šalje putem emaila i dospeva na naplatu u roku od 14 dana od izdavanja.

U slučaju neplaćanja računa u dogovorenom roku a najkasnije do 90. dana od dana dostavljanja računa, pokrenućemo postupak prinudne naplate i automatski otkazati saradnju sa prodavcem, koja je uspostavljena na osnovu prihvatanja ovih Uslova korišćenja platforme.

Prodavcu se stavlja do znanja da čim dođe do zaključenja prodaje naša platforma automatski obračunava proviziju za posredovanje u trgovini.

Prodavac nema pravo na povraćaj provizije naše platforme u slučaju otkazivanja porudžbine bilo od strane kupca ili prodavca odnosno bilo kakvog spora između kupca i prodavca.

U slučaju otkazivanja porudžbine ili eventualnog spora sa kupcem, prodavac ima mogućnost da zatraži od naše platforme da istraži tok komunikacije između njega i kupca. Nakon pregleda toka komunikacije između prodavca i kupca, naša platforma može ipak odobriti povraćaj provizije. Ovaj povraćaj novca se uvek vrši do sledećeg mesečnog obračunavanja u obliku knjižnog odobrenja.

 

PRAVA I OBAVEZE NAŠE PLATFORME

 

Komunamarket.rs ne ulazi u neposredan odnos sa prodavcem.

Komunamarket.rs nije prodavac artikala u ponudi na profilu prodavca.

Komunamarket.rs je posrednik u prodaji proizvoda koje prodavci nude na prodaju na našoj platformi.

Komunamarket.rs nije odgovorna za nepoštovanje važećih propisa Republike Srbije od strane prodavca koji se odnose na naknadno oporezivanje dohotka iz prihoda ostvarenog prodajom proizvoda na našoj platformi.

Komunamarket.rs nije odgovorna za kvalitet, autentičnost i pravilan prikaz proizvoda koje prikazuje pojedinačni prodavac na platformi.

Komunamarket.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost i raspoloživost proizvoda prikazanih od strane prodavca.

Komunamarket.rs nije odgovorna za bilo kakvo kršenje autorskih ili svojinskih prava od strane prodavca prilikom prodaje pojedinačnih proizvoda.

Komunamarket.rs nije odgovorna za bilo kakve lažne izjave koje prodavac daje kupcu o prirodi proizvoda ili tokom procesa prodaje (na primer, za pogrešne tvrdnje o prirodi i obimu rizika proizvoda ili za opis proizvoda kao "besplatnog" ili "bez naknade").

Komunamarket.rs ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da prodavac ne isporuči robu, niti za:

- kašnjene isporuke robe koju prouzrokuje dostavljač (pošta, kurirska služba)

- kašnjenje isporuke robe prouzrokovano netačnom adresom datom od strane kupca

- štetu koju je učinio dostavljač (pošta, kurir);

Dalje, komunamarket.rs ne snosi nikakvu odgovornost za plaćanje robe od strane kupca i isporuku porudžbine od strane prodavca. Prodavac je isključivo odgovoran za isporuku robe lošeg kvaliteta. Spor koji nastane u vezi sa prodajom i isporukom robe, prodavac rešava sam, na svoju odgovornost i o svom trošku.

Komunamarket.rs nije odgovorna za reklamacije, popravke i oštećenja, niti za zamenu robe za drugu robu ili povraćaj novca. Kupac je dužan da eventualne sukobe u vezi sa prodajom i distribucijom robe razreši sa prodavcima od kojih je proizvod kupljen.

Komunamarket.rs zadržava pravo da ukloni proizvod iz prodaje ako je proizvod prikazan u suprotnosti sa gore navedenim pravilima ponašanja prodavca.

Komunamarket.rs zadržava pravo da deaktivira profil registrovanog prodavca i spreči ponovnu registraciju bez navođenja bilo kakvog konkretnog razloga.

Komunamarket.rs je isključivo odgovorna za administraciju veb stranice naše platforme, za ispravan prikaz tekstova i fotografija na veb lokaciji, za pravilno funkcionisanje sistema kupovine, provizije i naplate.

Komunamarket.rs nije odgovorna za nesmetan rad veb stranice i zadržava pravo na nenajavljene kvarove zbog tehničkog održavanja sistema.

Komunamarket.rs ima pravo da koristi sve date informacije u svrhu predstavljanja i u svrhe koje proizilaze iz delovanja veb stranice (na primer, pružanje podataka prodavca u slučaju reklamacije).

Komunamarket.rs ima pravo da koristi fotografije proizvoda registrovanih prodavaca u svrhu promocije naše veb lokacije preko trećih lica.

Komunamarket.rs zadržava pravo da prekine rad veb stranice bez navođenja razloga i bez ikakvih zahteva za održavanje kontinuiteta svog poslovanja od strane registrovanih prodavaca i kupaca.

U slučaju prekida rada naše veb stranice, podrazumeva se da naši operateri nemaju nikakve obaveze prema registrovanim kupcima i prodavcima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova pravila i uslovi primenjuju se od trenutka potvrde Uslova korišćenja prilikom registracije.

Registracijom na našu platformu, kupac bez rezerve prihvata sve odredbe "Uslova korišćenja" koje važe na dan registracije.

Kupac izjavljuje da je pre registracije pročitao i prihvatio ove Uslove korišćenja.

Za sve što nije uređeno odredbama ovih Uslova primenjivaće se odredbe važećih zakona i pravnih propisa Republike Srbije.

Registracijom, prodavac i kupac potvrđuju da u potpunosti prihvataju elektronski oblik komunikacije, naročito putem elektronske pošte, kao validan i obavezujući za obe strane.

Svi sporovi koji nastanu između naše platforme i registrovanih kupaca i prodavaca, uključujući i sporove u vezi sa validnošću ili tumačenjem Uslova korišćenja biće rešeni mirnim putem. Ako se sporovi ne reše mirnim putem, sporazumno, svaka ugovorna strana ima pravo da spor reši pred nadležnim sudom u mestu prebivališta okrivljenog.

Nijedan deo ovog teksta ne sme se kopirati, objavljivati i distribuirati na bilo koji način i u bilo kojem obliku bez izričitog odobrenja platforme.

 
Search engine powered by ElasticSuite