(0 Recenzija)

Thema - organic clothing

Lu bermude

8EUR
Veličina odeće devojčice i dečaci
1
Dostupnost: Na stanju
Vise detalja o proizvodu
Lu bermude mekane, široke, udobne, idealne za školu, vrtić, šetnju i igru. Napravljene od 100% sertifikovanog organskog pamuka, iz kidosofije Organic forest. Napravljene su za onu decu koja znaju da se igraju, ali se ne igraju sa našom Planetom. Dizajnirane i proizvedene s ljubavlju u Srbiji. Lu bermude su unisex, kao i većina Thema artikala.  Birajte organsko jer je u ljubavi sa prirodom.
Povracaj i zamena
Dragi kupci,  Ovo su opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na svaku kupovinu u Thema - organic clothing e-prodavnici. Pre poručivanja naših proizvoda potrebno je da se upoznate sa ovim odredbama, jer one sadrže značajne informacije o Vašim pravima i obavezama. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici, potvrđujete da ste se upoznali sa Opštim uslovima poslovanja i da ih u svemu prihvatate. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku sa preduzetnikom Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 66078051, PIB: 112400324, na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini. Kada kažemo “Prodavac” ili "mi" mislimo na Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 66078051, PIB: 112400324, broj telefona 062214688. Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “OUP” mislimo na opšte uslove poslovanja koji važe za kupovinu u našoj e-prodavnici. Kada kažemo “e-prodavnica” ili Thema - organic clothing PR Lana Počuča mislimo na prodaju robe putem sajta www.themapage.rs koja se obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetnika Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 65534649, PIB: 111606587. Kada kažemo “Kupac” ili “Vi” mislimo na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca. Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi i koristi Sajt. Kada kažemo “Potrošač” mislimo na fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača. Kada kažemo “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” mislimo na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana. Kada kažemo Sajt, mislimo na sajt http://www.themapage.rs. Kada kažemo “Politika privatnosti” ili “Politika” mislimo na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem e-prodavnice. Politika je dostupna na ovom linku. Kada kažemo “Ugovorne strane” mislimo na Kupca i Prodavca zajedno. Opšte odredbe Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda. Isporuka može da se vrši u sve zemlje sveta. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti. Ovaj Sajt i e-prodavnica nisu namenjeni licima koja su mlađa od 15 godina. U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun tog pravnog lica. Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane. Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica. Proizvodi i cene Putem e-prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze u našoj ponudi, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: „Proizvodi“). Cene su iskazane u srpskim dinarima (RSD). Prodavac nije obveznik PDV-a te u ceni nije uključen PDV niti se PDV plaća. U cenu nisu uključeni troškovi isporuke robe. Troškove isporuke možete videti u odeljku Isporuka. Naručivanje Naručivanje u e-prodavnici se vrši isključivo putem Sajta. Potrošači ne mogu izvršiti porudžbinu telefonom. Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati. Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Potvrdi narudžbinu”. Potvrđivanjem narudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće: da su Vam poznate odredbe OUP ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom, da smo, pre potvrđivanja narudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca, da ste, kao Kupac, saglasni sa OUP. U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem: osnovnim obeležjima robe; našem poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona; prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca; postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe; načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti; uslovima za raskid ugovora Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina. Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju, može trajati najviše 24 časa. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana. Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ Vašu porudžbinu uvek možete da otkažete slanjem mail-a na hello@themapage.rs. Otkazivanje će biti uspešno samo ukoliko nije već započeta obrada vaše porudžbine. Za sva dodatna pitanja vezano za Vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese hello@themapage.rs ili putem telefona 062214688. Zamena proizvoda U slučaju da nakon isporuke utvrdite da Vam artikal ne odgovara, a ukoliko se smatrate Potrošačem u smislu odeljka 1 Uslova, imate pravo na odustanak Ukoliko Vam samo ne odgovara veličina ili želite da izvršite zamenu poručenog proizvoda za neki drugi, molimo Vas da nas kontaktirate na hello@themapage.rs. Neophodno je da dokumentaciju koja će Vam zbog zamene stići na e-mail adresu: odštampate, čitko popunite i spakujete zajedno sa pošiljkom koju vraćate. Prilikom slanja proizvoda koji želite da zamenite, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal, jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca. Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novom račun-otpremnicom. Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije u originalnom neoštećenom pakovanju. Zamena je moguća samo u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda. Dužni ste da proizvod vratite na našu adresu o sopstvenom trošku, osim u slučaju da smo Vam isporučili pogrešnu robu ili roba ima nedostatak. Pravo potrošača na odustanak od ugovora Imajući u vidu da se kupovina putem naše e-prodavnice smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak OUP se odnosi na Kupce koji se smatraju Potrošačima. Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku. Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku koji dobijate uz isporuku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem (uključujući i email). Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisao o prijemu Vaše izjave. U slučaju da odustanete od ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu). U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Thema - organic clothing će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Thema - organic clothing može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Thema - organic clothing ima pravo da vrati umanjenu cenu. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.
Podeli
Card image
Porudzbine
0
Clan od
2023
Ocena
0
/5
Pratioci
0
Dragi kupci,  Ovo su opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na svaku kupovinu u Thema - organic clothing e-prodavnici. Pre poručivanja naših proizvoda potrebno je da se upoznate sa ovim odredbama, jer one sadrže značajne informacije o Vašim pravima i obavezama. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici, potvrđujete da ste se upoznali sa Opštim uslovima poslovanja i da ih u svemu prihvatate. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku sa preduzetnikom Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 66078051, PIB: 112400324, na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini. Kada kažemo “Prodavac” ili "mi" mislimo na Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 66078051, PIB: 112400324, broj telefona 062214688. Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “OUP” mislimo na opšte uslove poslovanja koji važe za kupovinu u našoj e-prodavnici. Kada kažemo “e-prodavnica” ili Thema - organic clothing PR Lana Počuča mislimo na prodaju robe putem sajta www.themapage.rs koja se obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetnika Thema - organic clothing PR Lana Počuča, Temerinska 142, 21000 Novi Sad, MB: 65534649, PIB: 111606587. Kada kažemo “Kupac” ili “Vi” mislimo na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca. Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi i koristi Sajt. Kada kažemo “Potrošač” mislimo na fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača. Kada kažemo “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” mislimo na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana. Kada kažemo Sajt, mislimo na sajt http://www.themapage.rs. Kada kažemo “Politika privatnosti” ili “Politika” mislimo na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem e-prodavnice. Politika je dostupna na ovom linku. Kada kažemo “Ugovorne strane” mislimo na Kupca i Prodavca zajedno. Opšte odredbe Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda. Isporuka može da se vrši u sve zemlje sveta. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti. Ovaj Sajt i e-prodavnica nisu namenjeni licima koja su mlađa od 15 godina. U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun tog pravnog lica. Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane. Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica. Proizvodi i cene Putem e-prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze u našoj ponudi, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: „Proizvodi“). Cene su iskazane u srpskim dinarima (RSD). Prodavac nije obveznik PDV-a te u ceni nije uključen PDV niti se PDV plaća. U cenu nisu uključeni troškovi isporuke robe. Troškove isporuke možete videti u odeljku Isporuka. Naručivanje Naručivanje u e-prodavnici se vrši isključivo putem Sajta. Potrošači ne mogu izvršiti porudžbinu telefonom. Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati. Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Potvrdi narudžbinu”. Potvrđivanjem narudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće: da su Vam poznate odredbe OUP ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom, da smo, pre potvrđivanja narudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca, da ste, kao Kupac, saglasni sa OUP. U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem: osnovnim obeležjima robe; našem poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona; prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca; postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe; načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti; uslovima za raskid ugovora Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina. Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju, može trajati najviše 24 časa. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana. Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ Vašu porudžbinu uvek možete da otkažete slanjem mail-a na hello@themapage.rs. Otkazivanje će biti uspešno samo ukoliko nije već započeta obrada vaše porudžbine. Za sva dodatna pitanja vezano za Vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese hello@themapage.rs ili putem telefona 062214688. Zamena proizvoda U slučaju da nakon isporuke utvrdite da Vam artikal ne odgovara, a ukoliko se smatrate Potrošačem u smislu odeljka 1 Uslova, imate pravo na odustanak Ukoliko Vam samo ne odgovara veličina ili želite da izvršite zamenu poručenog proizvoda za neki drugi, molimo Vas da nas kontaktirate na hello@themapage.rs. Neophodno je da dokumentaciju koja će Vam zbog zamene stići na e-mail adresu: odštampate, čitko popunite i spakujete zajedno sa pošiljkom koju vraćate. Prilikom slanja proizvoda koji želite da zamenite, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal, jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca. Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novom račun-otpremnicom. Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije u originalnom neoštećenom pakovanju. Zamena je moguća samo u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda. Dužni ste da proizvod vratite na našu adresu o sopstvenom trošku, osim u slučaju da smo Vam isporučili pogrešnu robu ili roba ima nedostatak. Pravo potrošača na odustanak od ugovora Imajući u vidu da se kupovina putem naše e-prodavnice smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak OUP se odnosi na Kupce koji se smatraju Potrošačima. Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku. Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku koji dobijate uz isporuku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem (uključujući i email). Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisao o prijemu Vaše izjave. U slučaju da odustanete od ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu). U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Thema - organic clothing će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Thema - organic clothing može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Thema - organic clothing ima pravo da vrati umanjenu cenu. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.