Korpa

Mini korpa

Politika privatnosti

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Vaši podaci se prikupljaju i obrađuju radi zaštite interesa i očuvanja bezbednosti članova, pružanja kvalitetnih usluga platforme ali i radi zaštite sopstvenih poslovnih interesa. Prihvatanjem uslova korišćenja, potvrđujete da ste ih pročitali i razumeli kao i ova pravila o privatnosti, uključujući i to kako i zašto koristimo vaše podatke. Ako ne želite da prikupljamo ili obrađujemo vaše lične podatke kako je opisano u o odredbama ovih pravila, ne biste trebali da nastavite sa korišćenjem naših usluga.

Naša platforma nije odovorna za poštovanje pravila o privatnosti od strane naših članova i drugih veb stranica koje gostuju na našoj platformi.

Uslovi korišćenja zahtevaju da svi registrovani članovi imaju najmanje 18 godina.

Koje lične podatke prikupljamo?

Prilikom korišćenja naših usluga, naša platforma prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na nekoliko različitih načina. Iako često imate mogućnost izbora koje podatke želite da podelite, za korišćenje nekih usluga određeni lični podaci se obavezno moraju dati.

Registracija i podešavanje naloga

Da biste koristili usluge naše platforme, morate tačno navesti vašu e-mail adresu i korisničko ime koje možete odabrati prilikom prve registracije i koje predstavlja vaš identitet na našem portalu. Ime koje je povezano sa vašim nalogom biće javno prikazano i povezano sa vašom aktivnošću na platformi.

Za pružanje nekih usluga mogu biti potrebni dodatni podaci, poput naziva prodavnice, podaci za naplatu i plaćanje, uključujući i ime, adresu, telefonski broj. Ovi podaci nisu obavezni za registraciju, ali mogu biti potrebni za pružanje određenih usluga platforme.

Ostali korisnici mogu videti vaše ocene, kritike i fotografije predmeta koje ste kupili ili prodali, podatke o profilu, proizvode koje ste stavili na prodaju, omiljene prodavce, pratioce, spiskove i broj prodatih predmeta, komentare, kolekcije i druge podatke koje objavljujete u okviru naše platforme kao i podatke koje odlučite da podelite putem društvenih mreža. Možete da pregledate ili promenite ove informacije koristeći podešavanja ili usluge naloga.

Naša platforma može zatražiti od vlasnika prodavnica više informacija o prodavnicama kako bi se osiguralo poštovanje pravila platforme ali i važećih propisa Republike Srbije.

Podaci o trećim licima

Naša platforma može dobiti lične podatke (kao što su adresa e-pošte, IP adresa ili fotografija) osobe koja još uvek nije registrovani član platforme a u vezi sa određenim uslugama u slučaju kada član prenese podatke o trećem licu (lice koji nije registrovani član) prilikom kupovine. Podaci o korisnicima koji nisu registrovani članovi, koriste se samo za svrhe koje su potrebne za adekvatno pružanje usluga.

Podaci od trećih lica

Neki članovi ili posetioci mogu da odluče da se registruju pomoću eksterne aplikacije, kao što je facebook.com. Naša platforma može da primi podatke od ovih povezanih aplikacija. Povezivanje naloga naše platforme sa drugim aplikacijama ili uslugama nije obavezno. Ako odlučite da povežete svoj nalog sa ovakvom aplikacijom, naša platforma može dobiti podatke od ove aplikacije. Ovi podaci se mogu iskoristiti za pružanje dodatnih usluga.

Zajednica

Naša platforma je istovremeno i tržište i zajednica. Stoga nudimo nekoliko funkcija koje članovima omogućavaju povezivanje i komunikaciju u javnim prostorima, kao što su forumi i komentari. Prilikom korišćenja naših usluga i deljenja ličnih podataka sa drugim korisnicima morate biti oprezni, iako ne morate da koristite ove funkcije. Imajte na umu da bilo koje lične podatke koje date mogu da čitaju, prikupljaju ili koriste drugi korisnici ili iskoristiti za slanje neželjenih poruka.

Naša platforma obično ne uklanja sadržaj iz prostora zajednice, a vaši postovi mogu ostati javni i nakon deaktiviranja naloga. Odgovorni ste za lične podatke koje ste podelili u prostorijama zajednice.

Automatizovano prikupljanje informacija

Naša platforma automatski prima i beleži podatke sa vašeg pretraživača ili mobilnog uređaja kad god posetite našu veb lokaciju, poput vaše IP adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, kolačića i podataka o veb lokacijama koje posećujete da bismo mogli adekvatno pružati naše usluge. Ovi podaci se obrađuju i prikupljaju automatski sa svakog vašeg pregledača ili mobilnog uređaja. Ovi podaci se koriste za sprečavanje prevare, pružanje usluga, za analizu i razumevanje načina na koji članovi i posetioci koriste usluge za oglašavanje.

Korišćenje, obrađivanje i prikupljanje ličnih podataka

Kada pristupite ili koristite usluge naše platforme, prikupljamo, koristimo, delimo i na drugi način obrađujemo vaše lične podatke onako kako je to navedeno u ovim pravilima. Prikupljanje i obradu ličnih podataka vršimo u skladu sa nekoliko pravnih osnova.

Te pravne osnove uključuju:

 • Obradu neophodnu za ispunjenje ugovornih obaveza u našim uslovima korišćenja i pružanje usluga;
 • Saglasnost za obradu koju možete u bilo kojem trenutku povući;
 • Postupanje neophodno za ispunjenje zakonske obaveze, sudskog naloga, izvršenja ili pravnih zahteva;
 • Obrada neophodna za potrebe naših pravnih interesa ili interesa trećih lica; stranke, na primer interesa posetilaca, članova ili partnera;
 • Stavljanje na raspolaganje ovih podataka vama;
 • Obrada neophodna u javnom interesu;
 • Obrada neophodna za zaštitu vaših ličnih interesa ili interesa trećih lica;

Vaše podatke takođe koristimo i za poboljšanje naših službi i proizvoda, fakturisanje i plaćanje, identifikaciju i autentifikaciju odnosno potvrdu identiteta, ciljni online marketing, uključujući i alate, kao što je na primer Facebook Custom Audience i Google Customer Match, za kontaktiranje članova ili zainteresovanih lica, kao i za istraživanje i zbirno izveštavanje.

Naša platforma ima interes da prilagodi sadržinu naših usluga na taj način da vam pomogne prilikom otkrivanja relevantnih sadržina kao i preporučenih proizvoda. Kao deo toga, možemo sarađivati sa partnerima za oglašavanje kao što su Facebook ili Google.

U skladu sa našom politikom za rešavanje sporova, imamo pravo da iskoristimo podatke koje učinite dostupnim za rešavanje sporova sa našom platformom ili sa drugim članovim.

Kupovina i prodaja

U sklopu procesa kupovine i prodaje, naša platforma olakšava razmenu podataka između dva člana koja su uključena u proces kupovine, kao što su adresa za isporuku, podaci o fakturisanju i podaci o plaćanju. Ako vršite prodaju ili kupovinu na našem portalu, dozvoljavate nam da vaše podatke delimo na ovaj način. Kako je ovo ključni deo usluga koje pružamo, to moramo da učinimo kako bismo ispunili svoje obaveze navedene u uslovima korišćenja.

Očekujemo da ćete poštovati privatnost članova čije ste podatke dobili. Imate ograničeno ovlašćenje za upotrebu ovih podataka i to samo za komunikaciju u vezi sa našom platformom. Naša platforma ne odobrava korišćenje podataka za neželjene vesti o prodaji ili neovlašćene transakcije. Ne možete da dodate nijednog člana u vašu email poruku ili da na drugi način koristite lične podatke drugih članova bez izričitog pristanka ovih lica.

Obaveštenja

Naša platforma vam može poslati nekomercijalne e-mailove ili poruke ako su neophodne članovima i korisnicima usluge „kupovina bez registracije“. Primeri poruka vezanih za ovu uslugu jesu: potvrda e-mail adrese / e-mail dobrodošlice prilikom prve registracije, informacije o transakcijama, o vašem nalogu, sigurnosti, informacije o promeni proizvoda, dostupnosti usluga i promeni glavnih funkcija. Ove poruke se uglavnom šalju putem e-maila ili u vidu upozorenja.

Svaki član mora svaki put ažurirati email adresu u podešavanjima svog naloga ukoliko u međuvremenu dođe do njene promene.

Takođe, naša platforma vas može kontaktirati telefonom, SMS-om ili pismeno preko pošte radi pružanja podrške članovima ili u svrhe povezane sa transakcijama.

Prilikom registracije, možete pristati na prijem marketinških e-mailova i poruka. Možete odjaviti prijem marketinških poruka u bilo kom trenutku putem veze za odjavu koja je sastavni deo marketinških emailova ili preko podešavanja naloga.

Čuvanje i pristup informacijama

Naša platforma može da otkrije vaše lične podatke trećoj strani pod sledećim uslovima:

 • kao odgovor na zahteve državnih organa, u vezi sa nacionalnom bezbednošću ili sprovođenjem zakona;
 • kao odgovor na sudske zahteve, uključujući i naplatu duga;
 • kao odgovor na poziv, sudski nalog, pravni postupak ili drugi pravni zahtev;
 • ako procenimo da je otkrivanje vaših ličnih podataka neophodno radi poslovanja u skladu sa zakonom, da bismo sprečili štetu, finansijski gubitak, prevaru ili usled drugih radnji koje bi mogle ugroziti našu imovinu ili prekršiti naše Uslove korišćenja.

Ako naša platforma primi neku od napred navedenih pravnih zahteva za evidenciju ili podatke člana, može otkriti lične podatke koje mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na ime člana, adresu, broj telefona, email adresu i naziv firme.

Treće strane

Naša platforma mora da sarađuje sa drugim preduzećima i pojedincima (na primer) kako bismo mogli pravilno da pružamo naše usluge. Ove treće strane imaju samo ograničen pristup vašim podacima a mogu ih koristiti samo da bi izvršavali ove zadatke u naše ime i oni su obavezni da ne otkrivaju ili koriste vaše podatke u druge svrhe.

Moduli treće strane takođe mogu da prikupljaju podatke o upotrebi sajtova. Na primer, kada učitate stranicu na našoj platformi koja ima dodatak za društvene mreže trećih strana, poput dugmeta „Like“, takođe učitavate sadržaj sa te strane. Ova veb lokacija može da koristi kolačiće i ove interakcije podležu pravilima o privatnosti veb lokacija trećih strana. Određene kolačiće i druge slične tehnologije na Internetu treće strane koriste se za ciljani mrežni marketing i druge svrhe. Ove tehnologije omogućavaju partneru da prepozna računar ili mobilni uređaj pri svakom korišćenju usluga.

Imajte na umu da će prilikom korišćenja veb lokacija ili usluga treće strane, obradu ličnih podataka regulisati uslovi i pravila tih veb lokacija. Iako naša platforma bira i upravlja tehnologijama trećih strana koje se nalaze na njihovim veb lokacijama i aplikacijama, to su tehnologije trećih strana i podležu njihovim pravilima privatnosti.

Ova pravila se ne primenjuju na postupke trećih lica koje naša platforma ne kontroliše. Ako svoje podatke date trećoj strani da ih koriste ili otkriju podatke koje im pružite, mogu se primeniti različite procedure.

Naša platforma ne preispituje pravila o privatnosti trećih strana, uključujući i postupanja ostalih članove koji prodaju ili na neki drugi način koriste naše usluge. Naša platforma nije odgovorna za postupanja u vezi sa zaštitom privatnosti niti za osiguranje prodavaca. Prodavci su nezavisni operateri, što znači da su sami odgovorni za poštovanje ovih pravila u vezi sa bilo kojim ličnim podacima koje dobiju od strane naše platforme.

Prava članova

Znamo da članovi naše platforme cene mogućnost izbora koje će podatake da učine dostupnim, iz tog razloga vam dajemo mogućnost uređivanja ili brisanja određenih podataka kao i mogućnost odabira načina na koji vas možemo kontaktirati.

Ako želite da menjate, ograničite, brišete lične podatke ili dobijete kopiju vaših ličnih podataka u dostupnom formatu, to možete učiniti putem podešavanja naloga ili kontaktiranjem naše platforme.

Imate pravo da povučete pristanak na obradu vaših podataka. Na primer, možete da povučete svoj pristanak za slanje marketinških e-mailova koristeći vezu za odjavu ili promenom podešavanja na vašem nalogu.

Prava koja su povezana sa vašim ličnim podacima su na primer:

 • pristup i prenosivost podataka (uključujući pravo na dobijanje kopije vaših ličnih podataka koje ste uneli posredstvom podešavanja na vašem nalogu);
 • ispravka podataka (uključujući i mogućnost ažuriranja vaših ličnih podataka, u mnogim slučajevima preko podešavanja);
 • brisanje podataka (uključujući i pravo na brisanje vaših ličnih podataka od strane naše platforme, osim onih podataka koje moramo zadržati);
 • povlačenje saglasnosti ili prigovor na obradu podataka.

Možete da odlučite da povučete svoj pristanak na obradu podataka u bilo kom trenutku tako što ćete deaktivirati svoj nalog preko postavki naloga i poslati e-mail na ........... sa zahtevom za uklanjanje vaših ličnih podataka, osim podataka koje smo u obavezi da čuvamo (npr. ako se od nas traži da čuvamo vaše podatke da bismo udovoljili važećim zakonima o porezu / dohotku). Datoteke logovanja zadržavamo za potrebe interne analize. Te datoteke logovanja se obično čuvaju na kraće vreme, osim ako se koriste za poboljšanje funkcionalnosti portala ili ako smo zakonski obavezni da ih čuvamo duži vremenski period. Ako imamo opravdane razloge za nastavak obrade podataka ili ako to zahtevaju pravni razlozi, možemo odbiti zahtev za brisanje podataka.

Napominjemo da deaktivacija starog naloga ne znači da će na vašem novom nalogu koji eventualno otvorite automatski biti prikazano vaše korisničko ime, email adresa, ili ime preduzeća. Na vaš zahtev možemo proveriti da li naša platforma poseduje neke od vaših ličnih podataka. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u razumnom roku.

Obaveze prilikom prodaje

Ako prodajete svoje proizvode preko naše platforme, možete dobiti određene lične podatke, prilikom komunikacije s korisnicima ili prilikom zaključivanja prodaje s kupcima. To znači da obrađujete lične podatke (kao što su ime kupca, adresa e-pošte i adresa za dostavu).

Odgovorni ste za zaštitu ličnih podataka koje dobijate od drugih korisnika, kao i za poštovanje svih važećih zakonskih propisa prilikom korišćenja naših usluga. Ovo uključuje važeće zakone o privatnosti Republike Srbije koji regulišu način na koji možete koristiti korisničke podatke.

Od vas će se možda tražiti da udovoljite zahtevima važećih zakona o zaštiti privatnosti u vezi sa pristupom podacima, popravci, brisanju i nezadovoljstvu u vezi sa obradom podataka. Ako otkrijete lične podatke bez odgovarajuće saglasnosti kupca, odgovorni ste za ovo neovlašćeno otkrivanje. Ne možete koristiti lične podatke dobijene korišćenjem naših usluga za neželjene komercijalne poruke ili neovlašćene transakcije. Ne možete dodati drugog člana u vašu email poruku ili koristiti identitet kupca u marketinške svrhe bez njegove saglasnosti.

Ako ste vi i naša platforma prepoznati kao zajednički obrađivači ličnih podataka i ako je naša platforma tužena, novčano kažnjena ili na neki drugi način snosi troškove zbog nečega što ste učinili kao zajednički obrađivač ličnih podataka kupca, slažete se da ćete obeštetiti našu platformu u punom iznosu naknade.

Bezbednost

Naša pravila o privatnosti služe prevashodno zaštiti i sigurnosti vaših ličnih podataka. Zaštita ličnih podataka je važna briga naše platforme zato će svi lični podaci koji nam dostavite biti zaštićeni. Cilj pravila o zaštiti privatnosti je upoznavanje korisnika sa pravima kojima imaju u ovom domenu a uređena su po odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka. Pridržavamo se standarda privatnosti koje pregledavamo tokom i posle prenosa. Podaci vašeg naloga su zaštićeni lozinkom. Važno je da se zaštitite od neovlašćenog pristupa vašem nalogu, birajući bezbednu lozinku i odjavljivanjem sa naloga nakon korišćenja usluga. Ako imate bilo kakvih pitanja o sigurnosti vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati na ..................

Naša platforma kodira prenesene podatke pomoću tehnologije sigurnog sloja utičnice (SSL). Nažalost, nijedan način internet prenosa ili elektronskog skladištenja nije 100% siguran, pa čak i ako pokušavamo da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

U slučaju da dođe do povrede zaštite obrađenih podataka, naša platforma ovu činjenicu bez odlaganja prijavljuje.

Promena pravila o zaštiti privatnosti

Naša platforma može povremeno da menja ili ažurira ova pravila o zaštiti privatnosti. Ako smatramo da su promene značajne, obavestićemo vas objavljivanjem promena preko našeg portala ili slanjem e-maila o promenama.

Lista ličnih podataka koje prikupljamo

Neregistrovani korisnici

 • IP adresa

Podaci potrebni za tehničku podršku i kontakt usluge

 • IP adresa
 • Ime i prezime
 • Email

Podaci potrebni za kupovinu

 • IP adresa
 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Telefon
 • Email

Registrovani članovi

 • IP adresa
 • Ime i prezime
 • Adresa za dostavu
 • Adresa za naplatu
 • Telefon
 • Email
 • Podaci o naručenoj robi i porudžbinama

Registrovani prodavci

 • IP adresa
 • Ime i prezime
 • Adresa za dostavu
 • Adresa za naplatu
 • Telefon
 • Email
 • Podaci o naručenoj robi i porudžbinama
 • Podaci o prodatoj robi
 • Broj računa
Search engine powered by ElasticSuite